Bli medlem

Som medlem i Socialistisk Politik är du medlem i den världsomfattande socialistiska Fjärde Internationalen och en viktig tillgång i kampen för en socialistisk framtid!

Välkommen! >

OM OSS

Stadgar och program
Stadgar och program

De aktuella dokument som SP antagit. Äldre material finns i arkivet.

Stadgar och program >
SP:s historia
SP:s historia

Socialistisk Politik är en ung organisation med lång politisk och organisatorisk kontinuitet.

Historia >

Socialistisk Politik - socialistisk inspirationskälla och politisk strömning