International Meeting of Young Anti-Capitalists

Onlinemöte 24 juli – 9 aug

Mötesinfo >

Bli medlem

Som medlem i Socialistisk Politik är du medlem i den världsomfattande socialistiska Fjärde Internationalen och en viktig tillgång i kampen för en socialistisk framtid!

Välkommen! >

OM OSS

Stadgar och program
Stadgar och program

De aktuella dokument som SP antagit. Äldre material finns i arkivet.

Stadgar och program >
SP:s historia
SP:s historia

1969 – det var det år när 60-talsradikaliseringen stod på sin höjdpunkt. Svallvågorna från studentdemonstrationerna 1968 gick fortfarande höga.

Historia >
Fjärde Internationalen igår och idag
Fjärde Internationalen igår och idag

Den socialistiska arbetarrörelsen har under de senaste 150 åren försökt att bygga en arbetarnas international.

Fjärde Internationalens historia >

Socialistisk Politik - socialistisk inspirationskälla och politisk strömning