Hässleholm: Stöd till de hemlösa

Trots att nattjouren sällan är fullbelagd finns det hemlösa som väljer att inte gå dit.
Jonni Danielsson från Socialistiska Partiet anser att en kurator skulle kunna vara lösningen på problemet.

Härberget Nattjouren finns till för att de mest utsatta i Hässleholm ska få lite mat och tak över huvudet på natten. Nattjouren har fem platser men det händer ofta att de hemlösa väljer att sova på någon toalett istället.

Jonni Danielson menar att många av de hemlösa är rädda för myndigheter och saknar tillit till andra människor. Han arbetar själv som kurator på ett härbärge för hemlösa i Kristianstad.
– Hemlöshet kan vara ganska komplext. Ofta är det personer som har farit illa många gånger i livet och som har problem med missbruk. De är rädda för att bli registrerade på något sätt och litar inte på socialförvaltningen eller annan myndighet, säger Jonni Danielsson (SP).

Läs resten av artikeln i Norra Skåne