Tåguppror och Internationalen på socialisters styrelsemöte

– Kom med i tågupproret och försvara det gemensamma ansvaret för kommunikationerna och miljön!

Det manade Socialistiska Partiets styrelse som möttes i Stockholm på lördagen. Det politiska läget och socialisters uppgifter var en av punkterna på dagordningen där olika framtidsstrategier diskuterades. Behovet av att socialister samlas över organisationsgränserna mot högeroffensiven var en gemensam utgångspunkt – men förslagen på hur detta skulle gå till skiftade. Diskussionen kommer att fortsätta under våren – och inför den kongress som planeras till hösten.

Ojämn utveckling

Rapporter från olika lokalföreningar illustrerade det ojämna läget i landet, från positiva exempel på nytändning och nya aktivister till stiltje och bakslag. Från veckotidningen Internationalens styrelse kom positiva rapporter om svårigheter som bemästrats och ökat engagemang för tidningen. Ett särskilt tack riktades till redaktionen för dess självuppoffrande arbete trots ekonomiska nedskärningar och ökad arbetsbörda. Under våren kommer nysatsningar att göras på att utveckla tidningen på alla fronter, innehållsmässigt, till formen, ekonomiskt och vad gäller spridningen.

– Nu handlar det inte längre om att ”rädda tidningen”, som en av ledamöterna uttryckte det. Nu kan vi ta tag i att öka tidningens kvalitet och slagkraft.

Styrelsen valde även ett nytt verkställande utskott.

”Delta i Tågupproret

Just så här ser det ut. Inför våra ögon har vi resultatet av åratals nedskärningar och ”marknadsanpassning” av tågtrafiken i landet – den infrastruktur som ska bära upp ett fungerande samhälle och möjliggöra miljö- och klimatanpassade kommunikationer. Liksom med vården, omsorgen och skolan har avregleringar, privatiseringar och vinststyrning fått katastrofala följder. Försämrad kvalitet, minskade resurser och ökad sårbarhet är resultatet av den politik som inleddes under s-regeringarnas tid för att trappas upp till frontalangrepp mot det gemensamma ägandet av borgerligheten. Nu vill högerstyret möta vinterns tågkaos med ökade privatiseringar och vägran att tillskjuta nödvändiga resurser för underhåll och snöröjning. Den ansvarslösa och fördärvande vinstjakten möts av protester landet runt. Strax före jul inleddes Tågupproret av tågpersonalens fackförening SEKO i Mellannorrland och södra Sverige tillsammans med Järnvägsfrämjandet och Miljöförbundet Jordens Vänner. Kampanjen sprider flygblad och samlar namn bland tågresenärer och andra för kraven på att öka stödet till järnvägsunderhållet och stoppa avregleringarna. ”Avskaffa vinstkravet och ge SJ ett tydligt samhällsuppdrag”, manar Tågupproret.

Kom med i tågupproret och försvara det gemensamma ansvaret för kommunikationerna och miljön!

Socialistiska Partiets partistyrelse 8 januari 2011