Saknas: tydlig vänsterfalang

Den socialdemokratiska eftervalsdebatten är inte bara en intern angelägenhet, den rör hela arbetarrörelsen och därmed samhället i stort. Efter några månader då allt kunde ifrågasättas kommenderades rättning i leden. Kriskommissionen rapporterade att felet var att man pratat om fastighets- och bensinskatt. Sahlin fick förtroenderådets ovationer när hon i sitt avskedstal gav grönt ljus för privatiseringar och godkände Moderaternas skattepolitik.

Sedan valet har många kritiska röster höjts inom socialdemokratin. Skarp kritik har formulerats och kloka förslag lagts fram från många som ser sig som vänster inom socialdemokratin. Som utomstående är det dock förvånande att se hur denna vänster tycks ha glömt arbetarrörelsens första och mest grundläggande lärdom: organisera er!

Läs hela krönikan i GP.

Intressant?
I media: SVD1, 2, 3, 4AB, PT, ArbB, Östran, GP,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,