Upproren i Nordafrika

Ingen kan ha undgått att läsa om revolterna i Nordafrika som med start i Tunisien, via Algeriet, nu också nått Egypten. Det är en revolt som skakat det gamla samhället i grunden och som vänder sig mot diktatur och social orättvisa. De senaste dagarna har vi nåtts av uppgifter om hur den tunisiska befolkningens arbetare och arbetslösa bygger rådsliknande strukturer för att säkra sina positioner.

Premiärminster Ghannouchi ser med rädsla hur ”gatans parlament” driver utvecklingen framåt och upprättar strukturer utanför den gamla staten och delar av polisen ställer sig till folkets förfogande. Fjärde Internationalens analys av hur revolutioner skiftar skepnad, sprids, och fördjupas visar sig i detta nu. Men för att denna revolution ska bli permanent måste det vara arbetarna och ungdomarna som håller i taktpinnen. 2009 års uppror i Iran stannade av när den räddhågsna medelklassens krav blev de dominerande. Till skillnad från arbetarna och den radikala ungdomen hade de alltför mycket att riskera för att gå i spetsen för en social revolution.

Benny Åsman, som regelbundet skriver om händelseutvecklingen, beskriver i en artikel läget så här:

”Det återstår många hinder och många steg att ta för att revolutionen ska lyckas röka ut alla hål där diktatorns arvtagare lurar för att eventuellt ta tillbaka vad de förlorat. I det läge som råder finns det inget på ”stället marsch” som inte är liktydigt med förlust för den folkliga revolutionen. Den ägande klassen i Tunisien och hela regionens diktatoriska regimer väntar på möjliga vägar tillbaka till ”lugn och ordning”. Oppositionen står inför enorma uppgifter. Men den har på en knapp månad visat vad den är kapabel till. Vägen till vänster är full av hinder men den är inte oframkomlig.”

Vi har här samlat inlägg om utvecklingen i Nordafrika de senaste två veckorna:

Fathi Chamkhi:
Tunisien: den sociala och demokratiska revolutionen är på marsch!

Kildén & Åsman:
Egypten nästa?
Tunisien på den tionde dagen
Ben Ali och de 40 rövarna
Tunisiens maktkamp
Carl Bildt – en svårknäckt nöt
Tunisiens revolution
Ny regering i Tunis
Varthän Tunisien?

Röda Malmö:
Uppror tills segern är säkrad
Revolutionen är på marsch

Socialistiska Partiet:
Tunisien: En härlig doft av revolution

Al Mounadil-a:
All victory to the Tunisian Revolution; the forefront of the revolution in North Africa and the Middle East

NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste):
Ben Ali has fled, support the revolution underway!
”Ben Ali assassin, Sarkozy accomplice”