Tunisien: den sociala och demokratiska revolutionen är på marsch!

Uttalande från sociala rörelser i Tunisien:

Det tunisiska folket har gjort en dramatisk entré på den politiska scenen! Genom en social och demokratisk revolution på 29 dagar lyckade man jaga bort diktatorn Ben Ali. Det är en stor seger.

Det är en stor dag för oss alla, som vi delar med alla de som kämpar mot den kapitalistiska världsordningen. Framför allt har vi återerövrat vår värdighet och vår stolthet som så länge har släpats i smutsen av diktaturen. Nu har vi ett nytt Tunisien att bygga: fritt, demokratiskt och socialt.

Men kontrarevolutionen är redan på marsch. Ben Alis makt har fallit, men hans regim försöker hålla sig kvar även om den är destabiliserad och försvagad. Det gamla partiet/staten är fortfarande kvar, liksom dess liberala kapitalistiska politik inom ekonomi och samhälle.

Denna regim som har visats upp som den ”duktiga eleven” av de internationella finansinstituten, som under 23 år har sugit ut det tunisiska folket för det internationella vinsthungriga kapitalets räkning, och samtidigt gött en liten minoritet av familjer kring makten, organiserade i maffiaklaner, den regimen måste försvinna. Det är det vi vill!

Vi säger nej till det pågående försöket att konfiskera vår revolution. Manövern kallas ”nationell enhetsregering” och det är på det sättet den illegitima regimen försöker hålla sig kvar vid makten.

Samtidigt har den slagna makten släppt lös sin tungt beväpnade milis, däribland Ben Alis personliga livvakt, som nu sprider skräck i de stora städerna, speciellt i Tunis och dess förorter. Grupper som kommer ur de utfattiga och uthungriga massorna utnyttjar också det pågående kaoset. Plundrargäng dyker upp längs de stora vägarna och gör all förflyttning farlig. Basvaror börjar ta slut eller finns inte alls: bröd, mjölk, läkemedel…

Regimen som har demobiliserat polisen i städerna och nationalgardet på landsbygden, låter allt detta ske och utnyttjar kaos och skräck för att tvinga fram sina egna lösningar. Utegångsförbudet och insättandet av armén – tämligen svag och helt oförberedd på denna typ av situation – förvärrar bara rädslan eftersom det är på natten som den väpnade milisen agerar.

Överallt försöker medborgarna organisera självförsvar, ofta i samarbete med armén, tusentals ”folkkommittéer till medborgarnas försvar” bildas för att försvara befolkningen.

Det är bara bildandet av en provisorisk regering, utan någon representant från den föregående regimen, med uppdraget att förbereda fria och demokratiska val organiserade enligt en ny vallag till en konstituerande församling, som kan ge tunisierna möjlighet att ta sitt öde i egna händer och upprätta en ordning i landet som är rättvis och till nytta för största möjliga antal.

Om folket en dag kräver att få leva, då måste ödet vika för dess vilja!

Tunis 15 januari 2011-01-19
Fathi Chamkhi (RAID-ATTAC/ CADTM de Tunisie)
(RAID är Tunisiens avdelning av Attac, CADTM är Kommittén för annullering av tredje världens skuld)

Intressant?
Bloggat: K & Å, Röda Malmö, Svensson, Jinge, Annarkia, Vardagskrig, Internationalens ledarblogg,
I media: DN1, 2, 3, 4, 5, 6, GP1, 2, 3, 4, SVD1, 2, 3, SVT1, 2, 3, 4, 5,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,