Intervju med Olivier Besancenot i Tunisien

Ur International Viewpoint
”Från och med nu, vet jag att revolutionen är möjlig”

Hur är vistelsen i Tunisien?
Det är något jag aldrig sett förut. Jag tillhör en generation av revolutionärer som aldrig upplevt en revolution. Det är första gången jag ser en sådan händelse, en ”autentisk” sådan. Jag är verkligen överraskad. Jag älskar detta kollektiva bubblande, det är smittsamt, entusiasmerande. Medan jag talar med dig, finns det fortfarande tusentals människor på gatan, i grupper, hundratals mobiliserade unga människor som berättar om händelserna på Facebook och Twitter, fackföreningar mobiliseras för att kräva den ”nya” regeringens avgång. Här går revolutionen vidare.

Vad är din upplevelse inför detta folkuppror?

Revolutionen är en komplicerad process som rör sig i farten och tecknar sin egen väg. Revolutionen fortsätter ty upproret på gatan har bara ett mål: att störta denna bluff till regering. För närvarande är det fortfarande den tunisiska oligarkin som härskar i landet; polisen är i händerna på samma oligarki, liksom alla ekonomiska områden, och detta tjänar inget på här. Oppositionen vill ha en konstituerande församling för att förändra institutionerna och gå vidare på en ny väg.

Revolutionen är alltså ingen utopi. Får du här några idéer?
Ja, jag är full av hopp, absolut (skratt). Från och med nu vet jag att revolutionen är möjlig, den är där, framför mina ögon. Dessutom är ingen revolution lik någon annan, det finns ingen modell. När någon vill kopiera, slutar det ofta illa … Jag är här för att lära mig, för att förstå. Jag noterar det som har med organisationen att göra, rörelsens strukturering. Det är spännande. Vi skulle också behöva en social och demokratisk revolution.

Du har träffat en del av oppositionen. Anser du att den är redo att ta makten?
Jag är inte här för att tala i det tunisiska folkets namn – folket har visat att det inte hade något behov av det – men en av de första saker som de sa till mig var: ”Det är vår revolution och vi vill inte ha den stulen!”. De förväntade sig inte denna spridning utanför gränserna.

Och du?
Jag kommer att svara genom att citera filmaren Ken Loach: ”Revolutionerna är alltid smittsamma” Vad som hände i går (tisdag, reds anm) i Egypten och för några dagar sedan i Algeriet är oerhört viktigt!

Tänker du åka till Egypten under de närmaste dagarna?
Jag är ingen revolutionär globetrotter (skrattar). Och jag är inte heller på en pilgrimsfärd. Jag har kommit till Tunis på begäran av mina kamrater, med vilka jag var i kontakt från rörelsens början. Vi hade helt enkelt kommit överens om att jag skulle träffa dem när det var meningsfullt. Jag har naturligtvis också kontakt med egyptierna. Utvecklingen lär visa vad man bör göra. Men vårt arbete i Frankrike är att bekämpa vår egen regering, vår egen imperialism. Det är naturligtvis inte högern som ska göra det.

Och vänster?
Socialistpartiet kommer inte heller att göra någonting! Jag ska påminna dig att fram tills för några dagar sedan var Ben Ali en del av Socialistinternationalen … Och inte bara den nuvarande regeringen har stött Ben Alis regim.

Vad tycker tunisierna om Frankrikes inställning?
De är hjärtligt förbannade! Sarkozys ursäkter är bara sagor, ingen här tror på sådan. När det gäller Michèle Alliot-Marie har det gått för långt. Hon borde åtminstone be om ursäkt, det har funnits döda här! Jag har förklarat för dem att det franska folket inte har stått bakom sin regering och att det inte stödde alla dess handlingar. Jag har hört den franska media när de kritiserat regeringen, men det är mycket värre än så, den är den aktiva, konkreta ekonomiska och finansiella medbrottslighet!

Vill de ha ett stöd från Frankrike, som det har föreslagits av Nicolas Sarkozy?
De har inte för avsikt att leva i självförsörjning, det är sant, men de förväntar sig ingenting från de franska myndigheterna. De kommer inte att be något, de är besvikna.

26/01/2011