Tågupproret: Kampanjvecka 19-27 februari

Från Tågupprorets hemsida:
Kampanjen har fått en bra start med artiklar, TV- och radioinslag i ett tiotal media och flygbladsutdelning i Malmö, Göteborg, Umeå, Linköping, Uppsala, Narvik med fler städer.
Vi har nu även gjort en namnlista som man kan ta med sig på tåget och vi vill uppmuntra fler att vara med och samla namn. Vi ska lämna över dem till trafikutskottet i riksdagen inför vårpropositionen. Det behövs många namn och det finns verkligen möjlighet att få många att skriva under.
Därför genomför vi en kampanjvecka 19-27 februari då vi hoppas att tågengagerade över hela landet deltar i namninsamling och flygbladsutdelning.
  • Skriv ut den nya namnlistan och samla namn redan nu
  • Du kan också beställa namnlistor som vi skickar till dig. Maila till info@mjv.se
  • Vill du vara med på kampanjveckan i februari? Kontakta tagupproret@gmail.com så kan vi sätta dig i kontakt med andra på din ort eller i din region.
OBS: Listorna skall i första skedet återsändas till oss senast 1 mars för att kunna påverka regeringens vårproposition.