Trafikverket visar: Bilismen måste minska!

Under 2010 minskade koldioxidutsläppen från nya bilar mer än någonsin. Trots det ökar den totala mängden utsläpp från vägtrafiken. Orsaken är den ökade trafikmängden.

Detta meddelade från Trafikverket borde lett till en våldsam trafikpolitisk debatt. Istället bemöttes det med öronbedövande politisk tystnad. Inte så konstigt, inför valet skrev miljöminister Andreas Carlberg i Göteborgsposten att han ville ”jaga utsläpp – inte bilister”, det vill säga att de så kallade miljöbilarna skulle lösa trafikens utsläppsproblem, något som jag besvarade i  GP 5 september 2010. Beteendet är väl inövat, Trafikverkets rapport bekräftar bara än en gång vad trafik- och miljöforskare länge hävdat och som myndigheter – från EU:s miljöbyrå till Trafikverket och Naturvårdsverket – försökt skärpa in: ska klimatmålen uppnås måste transporterna minska, inte minst de som sker på vägarna. Denna kunskap har inte fått några politiska konsekvenser. Tvärtom fortsätter städer och vägar att planeras för ökande trafik med resultatet att trafiken ökar i en självförstärkande spiral.

Trots allt tal om ”gröna” bilar har varje minskning av bilarnas bränsleåtgång ätits upp av ökad vägtrafik. I Sverige, i Europa och i världsskala. Nyss var biobränslen räddningen, idag är det elbilen. I en hungrande värld har biobränslena kommit i berättigat vanrykte och även om elmotorer är effektiva är också de en återvändsgränd; el är ingen en energikälla utan måste framställas. Idag produceras 2/3 av världens el av fossila bränslen. Samtidigt som bilindustrin, ofta med statligt stöd, plöjer ner ofantliga resurser på elbilarnas problem hamnar en allt mindre del av transporterna på de sedan länge etablerade, eldrivna transportmedlen: tåg och annan rälstrafik.

Ursprungligen publicerat på Bilpolitik.

Intressant?
Bloggat: Svensson,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,