Lagen om valfrihetssystem kan stoppas

Ur Göteborgs Posten

Medan Vårdföretagarna starkt värnar sina egna lönsamhetsintressen och de borgerliga partierna i Göteborg också hejar på och säger ja så verkar vänsterpartisterna Mats Pilhem och Eva Olofsson tyvärr ha gett upp frågan redan innan debatten börjat på allvar, skriver Patricia Bergenhem och Björn Rönnblad i en slutreplik om LOV.

Det har kommit flera svar på vår debattartikel ”Säg nej till LOV och utmaningsrätten” där vi presenterade vår kritik mot att offentlig välfärd omvandlas till en vara på marknaden för privata företag. Och medan arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna i sin replik starkt värnar sina egna lönsamhetsintressen och de borgerliga partierna i Göteborg också hejar på och säger ja så verkar vänsterpartisterna Mats Pilhem och Eva Olofsson i sin artikel å andra sidan tyvärr ha gett upp frågan redan innan debatten börjat på allvar.

Inför ett eventuellt kommande hot från den borgerliga regeringen om att lagstiftningen ska bli tvingande (vilket den alltså ännu inte är) år 2014 så beskriver Pilhem och Olofsson i sin artikel hur slaget kommer att förloras, men frånhänder sig ett eget ansvar: ”Det är inte den rödgröna majoriteten som kommer att öppna för riskkapitalbolag (…)”osv.

Inget hinder att säga nej

Deras argument gör oss snarast mer oroliga inför det beslut som kommunfullmäktige i Göteborg ska fatta om dessa frågor. Ingenting hindrar S, V och MP att fatta ett majoritetsbeslut om att säga nej till LOV (lagen om valfrihetssystem) och utmaningsrätten. Är det inte för att få underlag till ett sådant beslut som kommunledningen tillsatt utredningar?

Skulle den rödgröna majoriteten säga nej så är vår övertygelse att de har stöd av en bred folklig opinion som vill värna en offentlig skola, förskola, äldreomsorg och andra välfärdstjänster (vilka enligt vår uppfattning sedan måste förbättras med tillskott av resurser). Ett sådant beslut skulle, som vi ser det, också stärka opinionen mot ett eventuellt försök från den borgerliga regeringen att tvångslagstifta.

Vi vet att Vänsterpartiet vill hindra privatiseringen och kommersialiseringen av välfärden och håller med om mycket av Pilhems och Olofssons argument. Men politik är inte bara att vilja utan också att fatta beslut. Så vi ställer frågan igen: kommer den rödgröna majoriteten i Göteborg att säga nej till LOV och utmaningsrätten? Vänsterpartiet har uttryckt vad man önskar. Vad säger S och MP?

Patricia Bergenhem

Björn Rönnblad

nätverket för Gemensam Välfärd

Resten av debatten i Göteborgs Posten:

Säg nej till LOV och utmaningsrätten
Valfriheten leder till kvalitet
Säg ja till LOV och valfrihet
Kommunalt självstyre körs över med LOV