Sök stipendium!

Det är dags att söka stipendier från Socialistiska Partiets minnesfond för politiska studier. Fonden har instiftats till minne till av Tom Gustafsson (1947-1987), en engagerad och ledande byggare av Socialistiska Partiet.

I år kommer minnesfonden att dela ut ett stipendium på 5 000 kr. Medlemmar och sympatisörer till Socialistiska Partiet och världsrörelsen Fjärde Internationalen kan söka stipendium för enskilda studier eller gemensamma kurser.

Om du vill söka stipendium, skriv ett brev, tala om vilka studier du söker för och vad de kommer att kosta, samt vad du har för egna inkomster. Senast 31 maj måste vi ha din ansökan. Skicka in den till Tom Gustafssons minnesfond, c/o Socialistiska Partiet, Box 5073, 121 16 Johanneshov. Eller maila till info@socialistiskapartiet.se.

Stöd studierna genom att sätta in ett bidrag på Socialistiska Partiets minnesfond, pg 18 77 62-0, märk talongen ”Tom Gustafssons minnesfond”.

Lämna ett svar