Greider och Henriksson

Två radikala författare i samtal om framtiden:

Finns det en väg ut ur det här..?

I omedelbar skugga från hotet om nedläggning av SAAB i Trollhättan besöker författaren Göran Greider Göteborg nu i veckan. På ett offentligt möte ska han samtala med volvoarbetaren Lars Henriksson – författare till boken ”Slutkört” – om möjliga vägar att lösa både den ekonomiska och den ekologiska krisen.
– De anställda på SAAB skulle kunna rädda både jobben och miljön om de kräver att få tillverka samhällsnyttiga och klimatanpassade produkter i stället, säger Henriksson inför mötet.

I februari gav Göran Greider ut boken ”Ingen kommer undan Olof Palme”, vars grundtes är att den folkrörelse Palme stod i spetsen för i sig ”är budskapet”. En sådan rörelse saknas dock till stor del idag, menar Greider.

– Hur ska nya sociala rörelser skapas och nytt liv ingjutas i de gamla? frågar sig Göran Greider i boken.

En som försökt detta i mer än 30 år på Volvo Personvagnar i Göteborg är Lars Henriksson. Som fackligt aktiv metallarbetare har han både agerat mot företagsledningens hårdföra regim och stångats med den betongpräglade ledningen för Metallklubben. I sin nyutkomna bok ”Slutkört” pläderar Henriksson för att fackföreningsrörelsen måste slå in på en ny väg eftersom krisen för bilindustrin rasar parallellt med klimatkrisen.

– Bilindustrins arbetare har både det tekniska kunnandet och de potentiella ”sociala musklerna” för att skapa den rörelse som kan tvinga fram en ny framtid, säger Lars Henriksson.

På onsdag kväll 18 maj kl 18.30 möts dessa båda författare i en offentlig diskussion på Allégården (Södra Allégatan 4) under rubriken ”Finns det en väg ut ur det här samhället?

Arrangörer är Ordfront, tidskriften Röda rummet och Socialistiska Partiet.

Lämna ett svar