Fullsatt på framtidsdebatt

I omedelbar skugga från hotet om nedläggning av SAAB i Trollhättan arrangerades på onsdagkvällen ett offentligt diskussionsmöte i Göteborg mellan författaren Göran Greider och volvoarbetaren Lars Henriksson – som just gett ut boken ”Slutkört”

Mötet hade rubriken Finns det en väg ut ur det här samhället? Diskussionen spände från stora övergripande teman om ”den dubbla globala krisen” till mer handfasta frågor om vad vi kan göra här och nu för att skapa en radikal folklig rörelse

Intresset för debatten var stort. Mötesarrangörerna fick bära fram allt fler extra stolar och till slut fyllde närmare 140 personer lokalen till sista plats.

Lars Henriksson är fackligt och politiskt aktiv metallarbetare på Volvo Personvagnar sedan mer än trettio år. Hans bok Slutkört handlar om möjligheten till en klimatanpassad omställning av bilindustrin. Henriksson inledde med att förklara att boken inte ska tolkas som en teknisk idé-formel för industrins produktion

– Jag ser det snarare som ett förslag på inriktning som en folklig rörelse skulle kunna få kraft ifrån i en kamp för både jobben och miljön, sade Henriksson

Göran Greider kom i februari ut med boken Ingen kommer undan Olof Palme, vars grundtes är att den folkrörelse Palme stod i spetsen för i sig ”är budskapet”. En sådan rörelse saknas dock till stor del idag, menar Greider. Efter att inledningsvis ha berättat om att han blev ”upprymd” när han på tåget till Göteborg läst Henrikssons bok koncentrerade Greider sig på att peka ut såväl gemensamma utgångspunkter som skillnader mellan de två.

– Vi formulerar båda det akuta behovet av att lösa både de ekonomiska och ekologiska kriserna liksom det lika stora behovet av att skapa, eller återskapa, en stark folkrörelse, sade Greider, som sedan satte ett frågetecken på vad han uppfattade som en alltför okritisk syn på massproduktion som sådan i Henrikssons bok

– Vi kan inte bara byta ut innehållet i produktionen utan måste också ställa om hur den organiseras, menade han.

Han underströk också – utifrån sin utkikspunkt i Dalarna – privatbilismens starka ställning på landsbygden som en nödvändig aspekt att problematisera

I det följande panelsamtalet mellan de två författarna ventilerades vissa frågor där de gjorde skilda politiska bedömningar, bland annat värderingen av socialdemokratins roll både förr och nu – liksom vilka lärdomar man kan dra av den svenska välfärdsstatens utbyggnad av offentlig gemensam välfärd, när denna nu rivs ner och privatiseras.

Publikfrågorna tog upp ett flertal teman, bland annat vad som kan vara möjliga handlingsvägar för rörelseaktiva just här och nu idag. I en mer ”om det vore så att”-vinklad fråga ställdes Göran Greider inför det tänkta scenariet där han (om det fanns ett antal klonade Greider-kopior) skulle sitta i ett femtiotal betydande fackliga styrelser på svenska arbetsplatser. Vilket vore det förslag han (de) skulle vilja driva igenom?

– En veckolång politiskt strejk, blev svaret som han sedan vidareutvecklade

– Vi skulle utnyttja den strejkveckan till att samla så många som möjligt till diskussioner om de avgörande samhällsproblem som är så undanträngda i debatten idag: tillväxtens roll, omställningens möjligheter, miljökrisen och andra globala ödesfrågor, sade Göran Greider

En bra stund efter att han avtackats av arrangörerna med en kasse närproducerade livsmedel och hastat till tåget dröjde sig ett stort antal mötesdeltagare kvar för att fortsätta den viktiga framtidsdebatten. Hur kan vi gå vidare nu?

Mötet var ett samarrangemang mellan Ordfront, tidskriften Röda rummet och Socialistiska Partiet.

Diskussionen i sin helhet kommer (om inte tekniken snubblat på upploppet) kunna avlyssnas på Röda rummets hemsida www.rodarummet.org

Lämna ett svar