Den arabiska våren har kommit till Europa!

Den arabiska våren har kommit till Europa! Det demokratiuppror som började i Tunisien och sedan spred sig till Egypten och gav svallvågor över hela arabvärlden, har tagit sig över murarna och in i ”Festung Europa”.

I Spanien protesterar tusentals ungdomar på torg i flera städer över hela landet, och utsätts för polisbrutalitet av en typ som man naivt tror att man ska slippa se i en sk. västerländsk demokrati. I det nya Europa är tydligen yttrande- och mötesfriheten värd mindre än politikernas ”behov” av att få styra i lugn och ro…

I Grekland samlades under gårdagen över 100 000 demonstranter utanför parlamentet för att kräva ett slut på korruption och maktmissbruk.

Och i andra Europeiska huvudstäder som Rom, Lissabon, Paris, London och Helsingfors samlades folk på torgen för att kräva verkligt folkstyre och ett slut på det nyliberala vansinne som har förstört livet för miljoner och åter miljoner människor.  I många fall har Socialistiska Partiets europeiska systerpartier varit drivande i protesterna.

Den här protestvågen som svept över Nordafrika och Mellanöstern och genom Europa och USA kommer även att påverka även oss här i Sverige. Vi har redan fått se protester mot regeringens utförsäkringar och utslagningspolitik, och erfarenheterna från Europa tyder på att det bara är början.

Det är dags att stå upp, att tillsammans bygga ett bättre samhälle. Därför måste vi stå starkt eniga bakom att…

… varje framstående samhälles prioritet ska vara jämlikhet, framsteg, solidaritet, kultur för alla, en ekologiskt hållbar utveckling, självförverkligande och medborgarnas välmående.
… det finns grundläggande rättigheter som bör garanteras av samhället, som rätten till en bostad, rätten till ett arbete, tillgång till kulturen, till utbildning, deltagande i det politiska livet, individens fria utveckling, rätten att konsumera varor nödvändiga för ett sunt och lyckligt liv.
… vårt ekonomiska system och styrelseskick  i dag inte fungerar enligt principerna ovan och nu utgör ett hinder för mänsklighetens framsteg.

Om samhället kunde lära sig att inte lägga framtiden i händerna på en abstrakt ekonomis räntabilitet som aldrig tjänar majoritetens intressen kan vi avskaffa alla överdrifter och skapa allt som vi saknar.

-Det behövs en Moralisk Revolution. Vi har satt penningen över Människan när det borde vara tvärtom.

Allt detta upprör oss.

Vi tror att vi kan ändra det.

Vi tror vi kan vara till hjälp.

Vi vet att enade klarar vi av det.

– Socialistiska Partiet och Ungsocialisterna i Lidköping.

Lämna ett svar