Klimatsommar Göteborg

Välkommen!

Var? Lexby hemvärnsgård, Partille

Utanför Göteborg

När? 16-20 juni 2011

Varför?

För att behovet av samhällsförändring är akut. Klimatförändringen accelererar fortare än vad forskarna tidigare trott och de så kallade politiska ”ledarna” står handfallna. Dags för folkrörelserna att driva fram förändringen mot en rättvis och fossilfri värld! Tillsammans lär vi oss av varandra och våra olika nätverk. Vi diskuterar, agerar och formar strategier kring olika teman under lägret: mat, transporter, mångfald, energi och tillväxtkritik.

Arr. Fältbiologerna, Färnebo Folkhögskolan, Jordens Vänner, Jordens Vänner Göteborg, Klimax, Latinamerikagrupperna, Naturskyddsföreningen, Omställning Göteborg och Studiefrämjandet

http://klimatsommar.wordpress.com/

 

Lämna ett svar