Ännu kan SAAB räddas

– Vägen ur krisen kan vara att Saab ställer om tillverkningen mot kollektivtrafik och miljövänliga prudkter, skriver debattörer för Socialistiska Patiet i Lidköping i en debattartikel som även tar upp flera andra saker.

Dagen före midsommar får personalen på Saab reda på att de inte får någon lön.
De ansvariga på Saab kan heller inte säga när det blir någon lön eller om det blir någon. Det här borde ju vara droppen som får bägaren att rinna över. Dags att kräva alla papper på bordet och slut med all mörkande av Saabs verkliga tillstånd.

Spektaklet har fått fortgå alltför länge. Äventyrare, spekulanter och klåpare har fått hålla på och bedriva ett spel med de anställdas jobb – och nu löner.

Det har från början stått klart att Saab lever farligt som liten biltillverkare. Det har länge rått överkapacitet i den globala bilindustrin. Samtidigt står det lika klart att Sveriges, Europas och stora delar av världens transportsystem är miljömässigt ohållbart. Det gäller inte minst massbilismen.

En omställning mot kollektivtrafik och förnyelsebar energi är oundviklig.

Istället för att låta marknadskrafterna, med regeringens tysta bifall, låta Saab gå omkull och göra tusentals kunniga och välutbildade arbetare arbetslösa, borde arbetarrörelsen tillsammans med de radikala delarna av miljörörelsen kräva att Saab förstatligas under de anställdas demokratiska kontroll som ett första steg mot att ställa om produktionen vid fabriken i Trollhättan till att bli en del i en satsning på produktion för en miljömässigt hållbar utveckling,

Det är ”omöjligt” kommer många att säga, men det skulle inte vara första gången det ”omöjliga” blir möjligt under trycket av en kraftfull och välorganiserad opinion som samlats kring tydliga och konkreta krav. Med utgångspunkt från den ilska inte bara Saabs anställda i Trollhättan utan stora delar av arbetarrörelsens gräsrötter måste känna inför det galna spelet med de Saab-anställdas jobb och framtid, skulle det inte vara omöjligt att bygga en stark rörelse för att rädda jobben.

Saabs anställda är en fantastisk resurs för utveckling och produktion av allt som behövs för en klimatomställning i Sverige. Med en omställning av produktionen kan nyttiga saker produceras; spårvagnar, lok, solcellsanläggningar, vindkraftverk osv.

Även om tiden börjar bli knapp finns det fortfarande möjlighet att rädda jobben för Saabs anställda och använda deras samlade kompetens istället för tillåta att den kastas bort.

Vägen till överlevnad går genom att våga styra in på ett nytt spår!

Erik Edlund, Anders Hagstöm och Ludvig Sunnemark. Medlemmar i Socialistiska Partiet i Lidköping.

Publicerad 110625 i Lidköpingsnytt

http://www.lidkopingsnytt.nu/2011/06/25/debatt-annu-kan-saab-raddas/

Lämna ett svar