SP: Grattis, danska kamrater!

Socialistiska partiet i Sverige sänder sina varmaste gratulationer till alla kamrater i Enhedslisten efter den fantastiska framgången i folketingsvalet. Vi gläds inte bara åt ert genombrott som parti med tredubblat röstetal, åtta nya folketingsledamöter, tusen nya medlemmar och växande lyssnarskaror ett efter alla år av hårt arbete. Än viktigare är att en betydande dansk folkopinion har manifesterat sitt motstånd mot fortsatt högervridning av dansk politik med social nedrustning, främlingsfientlighet och deltagande i imperialistiska krig. Att Socialdemokraterna och Socialistisk Folkeparti förlorat stora väljarmassor genom anpassningen högerut visar på behovet av ett beslutsamt antikapitalistiskt välfärdsalternativ som hämtar sin kraft underifrån.

Er framgång inspirerar oss till förnyade ansträngningar att stå emot högerpolitiken i Sverige och samla alla krafter som vill förenas mot kapitalismens härjningar och slåss för välfärd, jämlikhet och internationell solidaritet. Inför de stora utmaningar ni nu står när de större partierna söker lösningar högerut är vi övertygade om att ni har vänsteropinionens stöd för att stå fast vid ert rakryggade försvar för välfärden, människovärdet och krigsmotståndet.

I den kampen är vi med er hela vägen och kommer efter vår förmåga att sprida ert exempel.

Med många kamratliga hälsningar

Stockholm 17 september

Socialistiska Partiet

Verkställande utskottet

 

Lämna ett svar