Göteborg: Slutkört för massbilismen?

Göteborg:

Ska våra städer och tätorter verkligen vara uppbyggda på bilens villkor?
Billobbyisternas framgångsrika arbete alltsedan 1950-talet har lett till ett ohållbart samhälle.
Nu har det blivit nödvändigt med drastiska motåtgärder för att möta klimathotet.

Lars Henrikssons (SP) bok Slutkört handlar om bilkrisen från ett helt
annat perspektiv än det vi vanligtvis matas med i medierna.
En industri som ligger i teknisk framkant kan användas till mycket
bättre produktion än miljöförstörande privatbilism.
Men det behövs politiska beslut för att det ska bli verklighet. Stora
möjligheter finns, varför inte ta vara på dem medan tid finns?

Kom och lyssna på Lars Henriksson!
Är hans argument hållbara?
Onsdag 5 oktober kl 18.30
Pölgatan 5 (Gathenhielmska reservatet)
Spårvagn 3, 9, 11 hpl Stigbergsliden

Arr. Svenska Kvinnors Vänsterförbund

Lämna ett svar