AB Volvo – ” Världsrekordförsök i brist på medkänsla”

Mina gamla arbetskamrater på Lastvagnsfabriken i Tuve har gett ut en facklig bulletin om företagets beslut att snabbt försöka göra sig av med en massa visstidsanställa. En kvalificerad gissning är att man också vill mjuka upp IF Metalls muskler i den avtalsrörelse som är i gång. Som om dessa inte redan var tillräckligt förtvinade och slaka. Här är deras skarpa reaktion:

”Högste chefen för AB Volvo, den nya vd:n Olof Persson, kallade i går till presskonferens uppe i Stockholm. En stor del av denna presskonferens bestod i skryt om hur stor vinsten var, 5,8 miljarder senaste kvartalet, men eftersom orderingången viker av en aning just nu ser sig Volvoledningen tvingade att skicka iväg runt 250 visstidsanställda på Tuvefabriken. Till saken hör att någon timma innan hade man skickat ut ett pressmeddelande där man gjorde sig styv i korken över sina vinster. En krönikör på Göteborgs Posten beskrev detta så träffande med orden: ”Världsrekordförsök i brist på medkänsla”.

Det kan vara intressant att se vad som hänt de senaste åren på AB Volvo. Efter krisen 2008 rensade Volvoledningen ordentligt i våra fabriker, bara i Sverige skickade man ut ungefär 10 000 anställda från fabrikerna. Nästan alla var metallarbetare. Därefter kom försäljningen ganska snabbt igång igen och vinsterna började raka i höjden. Givetvis till stor del beroende på att så många färre arbetare fanns på avlöningslistorna.

Så här ser vinsten ut bara under det senaste året: fjärde kvartalet 2010 – 4,5 miljarder; första kvartalet 2011 – 5,8 miljarder; andra kvartalet 2011 – 7,3 miljarder; tredje kvartalet – 2011- 5,8 miljarder. Vinstsumma för det senaste året 23,4 miljarder.

Att Volvoledningen så omedelbart väljer att skicka ut 250 visstidsanställda från vår fabrik mot bakgrunden av de enorma vinster vi metallarbetare jobbat ihop till Volvo under de senaste åren är inte bara brist på medkänsla det är också ett hån mot oss arbetare som jobbat ihop dessa vinster. Förmodligen kommer en stor del av vinsten att framför allt gå till aktieutdelning. En viss del kommer också säkert att gå till höga Volvochefers bonusar.

Om vi laborerar lite till med siffror skall vi se att om Volvoledningen i stället valt att behålla dessa visstidsanställda ett helt år för att exempelvis utbilda sig som lastbilsbyggare. Detta skulle kosta AB Volvo ungefär 100 miljoner. Ställ då detta i relation till vinsten under det senaste året på 23, 4 miljarder så träder en helt annan bild fram än vad vi kan höra på våra möten där våra chefer likt präster citerar Volvoledningen att ”de anställda är vår viktigaste resurs”. Om så hade varit fallet hade man tacklat den uppkomna situationen på ett helt annat sätt. Man hade då förklarat för oss anställda att försäljningen just nu viker något, men eftersom ni anställda är vår viktigaste resurs kommer de som blir övertaliga att stanna kvar i bolaget och få gå en utbildning för att vi när skall stå bättre rustade när konjunkturen vänder uppåt. Vi har ju gjort en vinst på hela 23,4 miljarder det senaste året, så det är inte mer än rätt att ni får en liten, liten del av det ni jobbat ihop. Dessutom vänder snart konjunkturen och då har vi 250 personer som har fått utbilda sig och vi slipper nyanställa folk vilket gör att vi snabbt kommer att kunna få upp produktionen…Så i själva verket blir inte kostnaden 100 miljoner utan långt mindre då vi har en intakt personalresurs att tillgå.

Detta är givetvis ett önsketänkande. Vår företagsledning sprider en massa tomma ord runt omkring sig: ”De anställda är vår viktigaste resurs”; ”Respekt för individen är grundläggande för alla relationer”(Volvo Way), bla, bla, bla… Ett litet tips till höga direktörer. Ge fan i att prata så mycket skit som ni gör. Ta era tomma ord och stoppa upp någonstans. Vi vill inte höra på ert skitprat längre. Ni väljer att skicka ut folk från vår fabrik utan pardon. Ni har inte ens lite is i magen, ni drar till med det värsta. Förmodligen också för att spänna musklerna för aktiemarknaden så att Volvoaktien skall ta ett litet skutt uppåt.

Till våra medlemmar vill vi säga. Vi skall göra vad vi kan för att Volvoledningen skall ändra på sitt beslut. Vi vet att vi har med starka krafter att göra, men vi skall göra vad vi kan. Vi skall inte heller glömma att vår fackförening i flera månader suttit och förhandlat men Volvoledningen för att vi inte skall hamna i en sådan här situation, utan att det skall finnas någon typ av skydd för att inte företaget som första reaktion skall skicka ut folk från fabriken. Men i dessa diskussioner har företagsledningen givit kalla handen. Och vi förstår varför, man väljer den enkla vägen och låter 250 visstidsanställda lämna fabriken.”

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fjardeinternationalen.se/blog/2011/10/26/ab-volvo-%E2%80%9D-varldsrekordforsok-i-brist-pa-medkansla%E2%80%9D/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *