Göteborgs pantrar visar klorna

”Pantrarna” i Göteborg har demonstrerat för upprustning av förorten. De har satt sig i respekt och kommer inte att vika från sina krav vare sig på kort eller lång sikt.

Under parollen ”Stå upp för din förort” arrangerade det lokala nätverket ”Pantrarna – för upprustning av förorten” en demonstration i Biskopsgården i Göteborg i tisdags kväll. Kraven riktades mot den diskriminering, sociala nedrustning och övervakning (med kameror) som politikerna i stadsdelen är ansvariga för.
På ett kort och kraftfullt möte talade fyra olika representanter för Pantrarna – och slagordet ”All makt åt folket!” skallade flera gånger över Vårväders-torget. Sedan ställde de runt hundrafemtio personerna upp sig i ett demonstrationståg som gick direkt till den lokal där politikerna i den lokala stadsdelsnämnden hade möte. Demonstranterna fyllde snabbt upp sammanträdeslokalen och framförde ljudligt sina krav, vilka också innefattade att politikerna skulle ändra sin mötesdagordning för att kunna behandla kraven.

När stämningen, trängseln och värmen i lokalen ökade valde politikerna att komma med ut på gården utanför och fortsätta mötet där. De fick då återigen lyssna till Pantrarnas krav, men backade vare sig på sin dagordning eller sina tidigare fattade beslut.
Pantrarna, som funnits i ganska exakt ett år, har hämtat sitt namn och sin inspiration från Black Panther-rörelsen i USA. Nätverket organiserar bland annat ett stort antal unga ungdomar, nästan uteslutande med invandrarbakgrund.
Organisationen kombinerar ett övergripande opinionsarbete för att öka den politiska medvetenheten med såväl sociala aktiviteter (exempelvis sommarläger och fotbollsturnering) som konkreta dagskrav. Deras första mål har varit att kräva att en fritidsgård startas i Biskopsgården, sedan den som tidigare funnits lagts ner.

I somras kunde Pantrarna notera sin första delseger när stadsdelspolitikerna sköt till 300 000 kronor i ett första bidrag för att projektera en fritidsgård.
Men sedan dess har processen stoppats upp, och nu förhalas frågan. Ingen lokal har ställts till förfogande, inga mer pengar har skjutits till. Men nätverket ger inte alls upp frågan, och de anser att de nu har satt sig i respekt.
– Vi har fått någon slags legitimitet nu, som jag tror skrämmer politikerna. De märker att vi menar allvar och att vi inte kommer att falla för minsta nej, sade Majsa Allelin från Pantrarna till SVT:s lokala nyhetsprogram Västnytt på tisdagskvällen.

Ett annat mycket aktuellt krav från Pantrarna och många andra föreningar i Biskopsgården, är att stadsdelsnämnden ska riva upp sitt beslut om att stänga det lokala Folkets Hus. Hyresgästföreningen driver en namninsamling, upprop har skickats till politikerna. Men än så länge står de styrande på sig, och om beslutet inte rivs upp kommer Folkets Hus populära lokaler att stängas den 1 december. Detta då en politisk nämndmajoritet bestående av de borgerliga partierna plus miljöpartiet nekat att ge ett bidrag på 700 000 kronor till nästa års budget.
Men även frågan om Folkets Hus framtid i Biskopsgården lever, bland annat tack vare Pantrarna. Nästa möte i stadsdelsnämnden hålls den 29 november.

http://www.internationalen.se/2011/10/goteborgs-pantrar-visar-klorna/#.Tq6TSbUqwTs.facebook

Lämna ett svar