Dåligt betyg för Reinfeldt efter fem år vid makten

”Vi avser att föra en politik för hela vårt land och i hela folkets intresse”. Orden är Fredrik Reinfeldts när han 2006 vid riksdagens högtidliga öppnande läser ur den borgerliga alliansens första regeringsförklaring. Vad blev det då av de högstämda orden om en politik i ”hela folkets intresse? Ja, aldrig i modern tid har klyftorna i det svenska samhället vidgats så mycket som under de senaste fem åren, skrämmande siffror på ministären Reinfeldts framfart kan staplas på varandra, som att: – Mer än var fjärde ungdom i åldern 15-24 år är idag arbetslös – Sex av tio arbetslösa står utanför arbetslöshetsförsäkringen. Taket har sänkt till löjligt låga 18 700/månaden, och endast 3 procent av de arbetslösa får ut en ersättning på 80 procent. – Vårt gemensamma bo har plundrats på över 100 miljarder i skattesänkningar, på samma gång som riskkapitalbolag inom den sociala välfärden gör profiter i mångmiljardklassen.

Regeringens långsiktiga strategi är att alltmer av samhälleliga värden ska förvandlas till varor, att varenda vrå och skrymsle av våra liv ska invaderas av marknadskrafterna. Vi medborgare ska krängas på en individualiseringens tvångströja. Idag ställs vi för en mängd val – vilken skola ska våra barn gå i, på vilken vårdcentral ska vi lista oss, var ska vi placera våra pensionspengar för bästa möjliga avkastning, etc. – val som för något eller några decennier sedan överhuvudtaget inte var aktuella, och som under det nuvarande borgarstyret accentuerats markant.

Samtidigt som den sociala välfärden försämras sänks också skatten för alla oss löntagare. Tanken är att människor som har ekonomiska marginaler ska teckna sina egna privata försäkringar som skydd vid sjukdom, arbetslöshet och ålderdom. På det viset rivs samhällsväven sönder och var och en sin egen lyckas smed blir det underliggande postulatet.
En mängd undersökningar visar att en överväldigande majoritet av oss svenskar inte vill ha detta kalla och egoistiska samhälle. Vårt enda vapen mot denna utveckling är att vi organiserar oss till försvar av den gemensamma välfärden mot avregleringar, privatiseringar och nedskärningar. Det är hög tid att vi visar makthavarna att det faktiskt är vi som är många.