Drömmen behöver inte förbli en dröm

Återigen ljuder uppmaningen över vår jord – i svallvågorna efter den finansiella krisen – att bekämpa kapitalismen. Ibland har uppmaningen uppfattats som den naturligaste sak i världen bland breda arbetarskikt, medan den däremellan har framstått som nostalgiskt nonsens.
Under förra seklets första decennier var socialismens införande i högsta grad en dagsfråga för stora arbetargrupper i den tidens Europa och även i vårt land.
Efter segern över fascismen i andra världskriget var det också det rådande mönstret under en tid i delar av världen. Under sextio- och sjuttiotalen växte förhoppningarna om socialismen i den anti-koloniala kampen i tredje världen och bland stora ungdomsskikt i de kapitalistiska ”moderländerna”. Socialism var inget främmande ord i samhällsdebatten.

För inte så länge sen verkade dock saken avförd från dagordningen. Nyliberalismen och dess bärare – i form av en framgångsberusad överklass – dödförklarade socialismen efter murens fall.
Överklassens herrar och damer har dock satt segerchampagnen i vrångstrupen. Över hela världen reses idag än en gång frågorna om det kapitalistiska systemets existens; alltifrån människor i de rika länderna som ifrågasätter riskkapitalbolagens hänsynslösa utnyttjande av vårdberoende åldringar till ursprungsbefolkningar i tredje världen som drabbas av västländernas klimatutsläpp.

Bakslagen för det kapitalistiska systemet har under det senaste decenniet varit enorma. Över större delen av den latinamerikanska kontinenten har USA-vänliga regimer sopats bort och vänsterregeringar burits fram av breda folkrörelser. Det så kallade kriget mot terrorismen har försvagat USA, blottat upprörande brott mot mänskliga rättigheter och lett till två misslyckade krig. Över den arabiska världen sveper nu demokratiska massrörelser bort väststödda diktatorer och inspirerar till protester mot nyliberalismen över hela världen.

Den djupgående finanskrisen skakar kapitalismen i dess grundvalar och rubbar tilltron till de nyliberala dogmerna. I flera länder har detta lett till uppbrott från passivitet och underkastelse och istället har breda sociala proteströrelser trätt fram på arenan. Med de arabiska revolutionerna som inspirationens utlösande faktor har protesterna mot kapitalismen nått fram till dess hjärta vid Wall Street.
Förutsättningarna för att ifrågasätta kapitalismen och väcka tankar om en demokratisk socialism måste sägas vara bättre än på mycket länge. Drömmen behöver inte förbli dröm utan kan förvandlas till verklighet, inte för inte åtnjuter Karl Marx skrifter idag en formidabel nyrenässans.