Historiskt låga siffror

…arbetarrörelsen behöver reorganiseras från grunden

Enligt Sifo:s novemberbarometer har raset för socialdemokraterna hejdats och man ökar istället till 27,4 procent. Men även det är en historiskt låg siffra. Hade det varit ett valresultat så skulle det varit det lägsta någonsin.

Inte någonstans i valstatistiken de senaste hundra åren har det socialdemokratiska partiet haft ett så lågt resultat i riksdagsvalet. Det svagaste var, av förklarliga skäl, resultatet år 1911. Då fick (s) 28,5 procent. Men det var före den allmänna rösträttens införande.

Definitivt är dagens mätningar fjärran från socialdemokraternas resultat i valet 1968. Då fick partiet 50,1 procent av rösterna. Men det är länge sen nu. Det var på den tiden när storfinansen behövde samarbetet med socialdemokratins toppar för att tygla den starka arbetarrörelsen.

Idag är läget annorlunda. Socialdemokraterna har sen trettio år tillbaka tagit avstånd från sitt eget välfärdsbygge, retirerat, övergett positionerna och drivit vind för våg allt längre åt höger. Av arbetarrörelsen återstår snart bara spillror och sammantaget har detta öppnat alla portar för den politiska högern och serverat regeringsmakten åt de nya moderaterna.

I det läge som råder i högerns Sverige, med växande klassklyftor, förstörelse av välfärden och ökande misär för stora grupper, borde framgången vara given för en socialdemokratisk opposition. Men icke. Håkan Juholt och socialdemokratin förmår inte orientera sig vänsterut och klarar inte av att reorganisera arbetarrörelsen.

Det jobbet måste vi göra själva. Vi här nere bland gräsrötterna måste organisera protesterna på klasskampens grund om det ska bli någon förändring av styrkeförhållandena i samhället.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rodamalmo.blogspot.com/2011/11/historiskt-laga-siffror.html

Lämna ett svar