Malmö diskuterade radikala lösningar

Drygt trettio personer lockades till mötet med rubriken ”Vad kan den svenska vänstern lära av Enhedslisten?” i kväll på Kvarnby folkhögskola.
Där kunde man lyssna till mycket kloka inlägg från Agnes från Socialistiska Partiet, Pernille Skipper från danska Enhedslisten och Martina Nilsson från Vänsterpartiet i Malmö.
Med utgångspunkt från den mycket framgångsrika Enhedslisten, som kraftigt ökat både i röstetal och medlemsantal, diskuterades vad anti-kapitalism och arbetarpolitik innebär idag och vad vänstern kan göra för att befrämja folkliga rörelser mot högerpolitiken.

Ett mycket intressant samtal som följdes av många frågor och inlägg även från publiken. Ett möte som gav mersmak. Mötet arrangerades av Socialistiska Partiet i Malmö. Får jag tid över kanske jag renskriver mina anteckningar från mötet så småningom. Helt klart är att ni som inte var där missade något.

Från Röda Malmö