Nordkorea: En absurd familjediktatur

En gång i tiden framvuxen ur ett folkligt befrielsekrig mot ockupation och imperialism. Men snart stelnad i stalinism och nationalism. Nu sen länge helt urartad till en absurd familjediktatur där maktens succesionsordning stadgat en övergång av högsta ämbetet i tredje generationen.

Anspelningarna på socialism har inget som helst fog för sig. Det är bara en sorglig potemkin-kuliss för den byråkratiska styrande kasten. Den nordkoreanska arbetarklassen och bönderna har en enda roll att spela och det är att vara statister åt diktaturens kreatur. Att kalla detta arbetarstyre är inte ett skämt, det är en grov förolämpning mot socialismen.

Nordkorea idag är en fullständig återvändsgränd. Ur ett socialistiskt perspektiv är det en katastrof. En fortsättning på diktaturen kommer förr eller senare att resultera i ett återupprättande av kapitalismen. När byråkraterna inte längre kan styra på nuvarande vis kommer de att kasta sig i famnen på kapitalismen.

Alternativet är ett folkligt uppror för att störta diktaturen och ersätta den med demokratisk socialism.