Ett program mot brottsligheten i Malmö

Brottsligheten, särskilt gängkriminaliteten, i Malmö gynnas av de stora ekonomiska klyftorna och den tilltagande sociala utslagningen. Den verkligheten, där allt fler unga människor ställs utan vettiga framtidsutsikter, skapar rekryteringsbas för gängen.

Det är den ekonomiska eliten, som krävt ökade klyftor, och det politiska etablissemanget, som verkställt den nyliberalt inspirerade politiken, som bär ansvaret för utvecklingen. Ska vi nu gå till botten med problemen så måste vi ändra kurs för politiken och skapa ett bättre och rättvisare samhälle.

Elementärt är att människor har arbete om de ska kunna skapa sig en god tillvaro. Kapitalismen klarar dåligt av detta och det visar sig i att en stor del av ungdomen går utan jobb. Offentlig sektor kan istället ta ansvar och anställa fler inom skola, fritid, vård och omsorg.

Då löser man samtidigt många av problemen inom kommunens service till medborgarna, liksom man bidrar till att ge barn och ungdomar en bättre start i livet, inte minst genom att se till att det blir fler vuxna i skolan. Det behövs anställas många biträden, undersköterskor, fritidspedagoger, lärare osv för att ge tillräcklig personaltäthet. På så vis förbättras välfärden för alla.

Öka stödet till fattiga familjer, bygg en socialtjänst värdig namnet, skapa en missbrukarvård som hjälper ungdomar, öppna fler fritidsgårdar… Här har vi ett helt program för att bekämpa den växande misären och kriminaliteten. Med den politik som alliansen och (s) företräder sjunker samhället bara allt längre ner i elände.

Trångboddhet är förödande, inte minst för barn och ungdomar som tvingas växa upp i ständigt larm, bland kackerlackor och mögel. Det måste byggas fler billiga hyreslägenheter. Kommunalisera de hus som vansköts av privata värdar.

Den borgerliga så kallade ”valfriheten”, som försvårar för vanligt folk, leder till privatiseringar som snedvrider och som dränerar offentlig sektor på skattepengar, måste förbjudas. Istället behövs offentliga investeringar och åtgärder för att minska klyftorna. Det ger frihet åt arbetare och vanliga löntagare.

”Saknas” det pengar för arbete och välfärd? Skitsnack. Landet har aldrig varit rikare. Bankens vinst: 4,4 miljoner – per dag. Pengarna finns, men de går till lyxvillor i rikemanskvarter, till lyxbilar, lyxbåtar och ständiga jorden runt-resor för överklassen. Allt medan de gängkriminella blir fler och unga människor går under av droger och mord.