Är nedlagda skolor vänsterpolitik?

”Marknadslösningar och konkurrens mellan skolor skapar stora kvalitetsskillnader. För Vänsterpartiet är detta oacceptabelt. Alla elever ska ha rätt till en bra utbildning och skola oavsett var någonstans de bor eller vilken skola de går i.”

 

Orden är hämtade från den tidigare partiledarkandidaten Rossana Dinamarcas (V) debattartikel i torsdagens Göteborgs Posten. Men när dessa ord sen, dagen efter, ska omsättas i politisk handling finns ingenting kvar. Dinamarcas partikamrater, som tillsammans med S och MP styr Göteborg, delar helt enkelt inte hennes uppfattning. Istället väljer de att lägga ned Buråsskolan med motiveringen att lokalhyrorna är för dyra, och detta trots att byggnaden hyrs av kommunen själv!

Edda Manga kommenterar beslutet och hur den kommunala skolan håller på att dö i artikeln Minskad valfrihet:

”Drivkrafterna bakom denna process är förödande för odlandet av det gemensamma, som är samhällets grund.
Denna artificiella katastrof styrs av föreställningar om ekonomisk nödvändighet och uppgivenhet vad gäller möjligheten att politiskt påverka dåliga bestämmelser. Som att kommunen ska leka uthyrnings­bolag med sina egna byggnader till sina egna verksamheter så att gamla, vackra, välutrustade skolor blir en belastning snarare än en tillgång för de kommunala skolorna, medan billiga lokaler som inte är anpassade till elevernas behov ger en konkurrensfördel till de så kallade fria skolorna.”

Frågan man ställer sig är vad vänsterpartistisk politik egentligen är. Är det det som skrivs i debattartiklar eller de faktiska beslut man är med om att fatta i Sveriges andra största stad?

Exakt samma förhållanden råder i Borås. Där försvarar och genomdriver Vänsterpartiet nedläggningar på grund av fiktiva kostnader för skollokaler. Att lägga ner skolor på grund av för höga internhyror i kommunen sparar ju inga pengar för kommunen. Lokalerna har man ju kvar ändå. Enda konsekvensen är försämrad skola. Något som Vänsterpartiet i Borås försvarar istället för att organisera människor i protester mot det idiotiska internhyresystemet och mot det horribla privatskolesystemet där skolorna ägs av skattesmitande riskkapitalbolag.

Svensson: Minskad valfrihet i skolan med privatisering