Solidaritet med Greklands folk

Flygblad som spreds i Stockholm 19 februari

Låt de rika och bankerna betala – Bekämpa finansdiktaturen!

Finanskapitalet och EU-eliten har förklarat krig mot Greklands arbetande folk. Grekerna sägs ha ”levt över sina tillgångar” och vältrat sig i välstånd utan att ha arbetat och presterat. Men ”Grekland” och ”grekerna” är inte någon gemensam helhet. Arbetarnas, låginkomsttagarnas, pensionärernas, de arbetslösas, hemlösas och fattigas Grekland är inte samma sak som redarnas, kapitalisternas och de korrumperade politikernas.

I arbetarnas Grekland har reallöner sänkts och en fjärdedel av befolkningen lever under fattigdomsstrecket. I arbetarnas Grekland är var femte arbetslös och varannan om du tillhörungdomen. I arbetarnas Grekland växer hemlösheten, soppköerna och barnhemmen.

Däremot finns en parasitär överklass med enorma förmögenheter som knappast betalar någon skatt alls. Den grekiska statsskulden ligger idag på 355 miljarder euro, samtidigt som rika greker gömmer undan 200-600 miljarder euro i skatteparadis. Grekiska rederier med världens största handelsflotta betalar löjligt låg skatt. Militärutgifterna är dubbelt så höga som EU-genomsnittet och staten är världens femte största vapenimportör.

Det är nyliberalismens växande klyftor mellan fattiga och rika i kombination med den globala finanskrisen som fått den grekiska krisen att explodera. En sjukdom som den s k ”trojkan”, Internationella valutafonden, Europeiska centralbanken och EU-kommissionen, nu vill förvärra genom massiva privatiseringar, upplösta sociala skyddsnät och dramatiskt sänkta löner.

Vad som kallas ”hjälppaket” är i själva en krigsförklaring mot allt vad sociala rättigheter och välfärd heter – för bankernas och det internationella storkapitalets skull. Och slaget mot Grekland är bara det första.

Inte bara Portugal, Spanien och Italien står på tur. I det forna östblockets rövarkapitalism pekar siffrorna åt samma håll, massfattigdomen breder ut sig och de internationella finansmarknaderna kräver ständigt ytterligare sociala nedskärningar. I Litauen och Lettland som framhålls som så lysande exempel på sanerade ekonomier lever idaglångt över en tredjedel av befolkningen i fattigdom.

Det öde som nu drabbar arbetarnas Grekland hotar oss alla när välfärdsepoken går i graven undertrycket från det internationella finanskapitalets klasskrig . Därför finns ingen annan väg än att tillsammans över gränserna försvara våra rättigheter till ett drägligt liv.

Slå tillbaka utpressarna!
Arbetargreklands sak är vår!

Socialistiska Partiet

Läs också:

EUs depression i Grekland.

Grekiska folket rasar, börsen går upp

I parlamentet, där finns det pengar…