Det politiska minnet är kort

Sifo:s senaste mätning ger vid handen att de rödgröna nu har egen majoritet, alliansen krymper, sverigedemokraterna förlorar sin vågmästarroll och (s) plockar väljare direkt från (m). Moderaterna är de stora förlorarna och tappar över fyra procentenheter.

Bakgrunden till detta är att Moderaternas och Alliansens högerkoncept tenderar att tappa i trovärdighet och dragningskraft. Deras löften och paroller har inte hållit streck. ”Arbetslinjen” visade sig i själva verket betyda rekordhög arbetslöshet, ökade köer till socialhjälpskontoren och till soppköken.

Skattesänkningarna, privatiseringarna och de ökade samhällsklyftorna, som skulle stimulera företagande och entreprenörskap, ledde i själva verket till ett sämre samhälle med nedmonterad välfärd, förstörda socialförsäkringar, ökad gängkriminalitet och uppluckrad social sammanhållning.

Det som öppnade portarna för De Nya Moderaterna och Alliansen var den socialdemokratiska högerpolitiken. Från mitten av 80-talet fram till valet 2006 utmärktes denna av avregleringar, nedskärningar, försämringar, privatiseringar, ökande klyftor och hög arbetslöshet. Missnöjet som följde gav den borgerliga alliansen spelrum att slå blå dunster i ögonen på folk.

Men nu har borgarna fått visa vad de duger till och pendeln håller på att slå över. Det politiska minnet är kort – kommer Stefan Löfvén till statsministerposten så blir det ungefär samma högerpolitik som förts de senaste trettio åren, oavsett färg på regering. Får då Löfvén hålla på en eller två perioder så kommer han att bädda för borgarnas återkomst.

Det här håller naturligtvis inte. De enda som är riktigt nöjda med dessa högerbyten är kapitalägarna, de nolltaxerande fuskarna, den högervridna borgarklassen som trivs som fisken i vattnet med det orättvisa klassamhället. Vi som vill se grundläggande förändringar mot ett jämlikt och ekologiskt hållbart välfärdssamhälle måste istället bygga upp en tredje kraft – en anti-kapitalistisk vänsterpol.