Fira! Stå emot! Ställ om!‏

Inför FN konferensen om hållbar utveckling i Rio de Janeiro i juni samlas vi till en folkrörelsekonferens 18-20 maj i Göteborg, med en särskild dialogdag 19 maj mellan forskare, aktivister och partier. Målsättningen är att summera, utvärdera och fira 40 år av kamp, stärka dagens och morgondagens miljö- och solidaritetsarbete och bygga allianser för en rättvis omställning.

Anmäl dig på Rioplus20

På fredagen är temat: Vilka är lärdomarna av 40 års kamp för miljö och solidaritet? Workshops och seminarier om den globala rättviserörelsen, trädkramarna, EU motstånd, klimaträttviserörelsen, Agenda21 med mera. Med deltagare från Brasilien, Sverige, Finland och Danmark.

På lördagen ordnas En dialog mellan forskare, aktivister och partier om frågorna; Vadå grön ekonomi? och Rättvis omställning men hur? Med bl a Sara Karlsson, s, Helena Leander, mp, Gunillla Olsson, professor, Björn Forsberg, tillväxt- och omställningsdebattör, och Andreas Malm, journalist. Även med representanter för övriga partier och ungdomsförbund.

På söndagen är temat: Vad gör vi för att lösa klimat-, miljö- och samhällsproblemen idag och imorgon? Workshops om bl a systemförändring inte klimatförändring, lokal omställning, klimatnätverket i Göteborg, Occupyrörelsen, gemensam välfärd, tågupproret. Deltagare är bl a Lars Henriksson, volvoarbetare, Stig Broqvist, Jordens Vänner, Torgny Östling, NOrdBruk, Carmen Blanco, Latinamerikagrupperna, och Hillevi Helmfrid, Omställningsrörelsen.

>> Läs programmet för rörelsekonferensen fredagen 18 maj här: http://rioplus20gbg.wordpress.com/program/program-fredagen-18-maj/

>> Läs programmet för dialogdagen lördagen 19 maj här: http://rioplus20gbg.wordpress.com/program/lordagen-19-maj/

>> Läs programmet för rörelsekonferensen söndagen 20 maj här: http://rioplus20gbg.wordpress.com/program/sondagen-20-maj/

Rörelsekonferensen 18 och 20 maj ordnas hos Studiefrämjandet, Falkgatan 7 vid Redbergsplatsen, och Dialogdagen 19 maj sker på Institutet för Globala studier, Seminariegatan 1 nära Linnéplatsen.

Mer information på www.rioplus20.se

Samordnare:
Tord Björk, Jordens Vänners Rio+20 grupp, telefon 0722 1516 90, epost: rioplus20@mjv.se
Erik Blomqvist, Jordens Vänners styrelse tel 070 8306899 erik.blomqvist@jordensvanner.se
Sofia Hedström, Jordens Vänners kansli, 031 12 80 42, sofia.hedstrom@jordensvanner.se

Arrangörer:
nätverket GlobalRättvisa.nu, Attac, Emmaus-Björkå, Föreningen Aktivism.info, Färnebo folkhögskola, Gröna Kvinnor, Klimataktion, Jordens Vänner, Latinamerikagrupperna, NOrdBruk, Svensk-Kubanska föreningen. Med stöd av Studiefrämjandet och resebidrag från EU.
Dialogdagen arrangeras även av Centerpartiet, Socialdemokraterna och Socialistiska Partiet. I samverkan med Göta Studentkår