Stöduttalande till de kämpande sjuksköterskorna

Inte under 24.000 kronor! Det är sjuksköterskornas krav för höjda ingångslöner. Vad som började som ett samtal mellan tre sjuksköterskestudenter för snart ett år sedan, har under våren vuxit till en landsomfattande rörelse. Det kallas löneuppror och upproret bottnar i:

– En verklighet av nedskärningar och ökad arbetsbelastning.

– Dålig löneutveckling: det är mycket ovanligt att en grundutbildad sjuksköterska når upp i svensk genomsnittslön under ett arbetsliv.

– Hårt maktspel från arbetsköpare: en vanlig erfarenhet tycks vara att löneförhandlingarna sker utan hänsyn till rådande avtal.

– Bristen på tillgängliga kampmetoder: yrkets samhällsnödvändiga karaktär medför regleringar som i praktiken innebär strejkförbud.

Inför sommaren 2012 är läget för sjukvården kritiskt. På de stora sjukhusen i Skåne, Stockholm, Väster- och Norrbotten saknas sammanlagt 720 sjuksköterskor. Istället för att ta ansvar för situationen skjuter landstings- och kommunledningar över skulden på nyutexaminerade och anställda. Sjuksköterskor som saknar anställning beskylls för utpressning, hela yrkeskåren ges skulden för tilltagande grad av bristande patientsäkerhet.

Socialistiska Partiet stödjer sjuksköterskorna i deras kamp för bättre villkor! Det är hoppingivande att se den spontana organiseringen, hur registermetoder används för att ena och sätta press! Det är inspirerande att sjuksköterskorna inte skiljer ut sig från, utan tvärtom solidariserar sig med andra låglöneyrken!

Socialistiska Partiet uppmanar alla försvarare av en gemensam och solidarisk välfärd att solidarisera sig med sjuksköterskornas löneuppror! Ta kontakt med sjuksköterskorna och uttryck er solidaritet! Ta stöduttalanden på arbetsplatserna och i facket!

På tisdag den 24/4 är det manifestationer över hela landet. Slut upp bakom parollen ”Inte under 24000 kronor!”

Er kamp är allas kamp för högre lön!
Framåt!

Socialistiska Partiet
23 april 2012

Klicka: 24 april: Manifestationer för högre löner för att se vad som händer på din ort.

 

Lämna ett svar