Vi kräver rätten till glasögon!

”Min son har inlärningssvårigheter och får stöd för det i skolan. Men han behöver glasögon för att kunna läsa i böckerna och jag har inte råd att köpa glasögon”. En mor ger en hjärtskärande bild av vad den svenska fattigdomen kan innebära år 2012 (Göteborgs Posten 21/2).
Det var Majblommans riksförbund som i februari gick ut och slog larm om att det under senare år fått in allt mer ansökningar från föräldrar som inte har råd att inhandla glasögon till sina barn. I förra veckan återkom Majblommans generalsekreterare, Lena Holm, på Svenska Dagbladets Brännpunkt (18/4), med en kartläggning av problematiken. Här framkom det att det inte är något perifert marginalfenomen utan att 10 500 skolbarn som behöver glasögon helt tvingats avstå från det under ett helt år på grund av att föräldrarna inte haft råd.

Det svenska klassamhället visar upp sig i sin allra råaste form. Över 10 000 skolbarn förvägras lika rätt till bildning, utbildning och en bra start i livet. Att fenomenet förstärkts under senare år beror givetvis primärt på alla de försämringar som den styrande regeringsalliansen genomfört, med radikala ändringar i a-kassan och sjukförsäkringen som de allra mest tydliga uttrycken, åtgärder som slagit stenhårt mot de tio procent i Sverige som har allra minst pengar att röra sig med.

Finansminister Anders Borg har flaggat för att han uppskattar ”reformutrymmet” till 15 miljarder inför den budget för 2013 som ska läggas i höst, 15 miljarder en löjeväckande låg siffra utifrån alla de angelägna samhälleliga behov som pockar på åtgärder. Dessutom vet vi att i Borg och hans regeringsgelikars tankevärld har begreppet reformer mist sin gamla innebörd av sociala förbättringar till folkflertalets fromma. I Borgs värld handlar det istället om avregleringar, privatiseringar och skattesänkningar. Det enda som finansministern tydligt intygat kommer är också symptomatiskt nog ytterligare en sänkning av bolagsskatten. Avskaffad förmögenhetsskatt, sänkt bolagsskatt, sänkt fastighetsavgift, rut-avdrag, sänkta arbetsgivaravgifter, och så vidare, listan kan göras lång över alla de förändringar till de rikas förmån som ägt rum under Alliansens regeringstid – och nu således ännu mer av sänkt bolagsskatt. Däremot finns givetvis inte någon förbättrad a-kassa eller att även fattiga barn skulle ha rätt till glasögon på Alliansens agenda.

Verner von Heidenstams rad ”det är skam, det är fläck på Sveriges baner att medborgarrätt heter pengar” blev klassisk under rösträttskampens dagar och idag är det en skam att Sverige, som aldrig varit så rikt som nu, förvägrar allt fler av dess invånare ett tryggt och gott liv.
Vi socialister säger: Rätten till glasögon måste innefattas i den skattefinansierade vården – ögonen är en del av kroppen
Bygg ut den sociala välfärden!
Beskatta de rika!