”Sluta pantsätt vår välfärd”

Idag skriver 32 debattörer, varav flera är medlemmar i Socialistiska Partiet och aktiva i det nystartade nätverket ”Välfärd utan vinst”, i Aftonbladet: Välfärden får inte styras av privata vinstintressen.

Sverige har blivit den pantsatta välfärdens land. Ett land där inte bara vården av äldre utan också av sjuka “utackorderas” till den som vill ha lägst ersättning och där ansvaret för utbildningen av skolbarn i den så kallade valfrihetens namn alltmer överlåts till vinstklippande riskkapitalister.

Inget annat land tillåter vinstdrivande bolag – för att inte tala om riskkapitalbolag med säte i skatteparadis – att driva skolor för skattepengar. Ingen annanstans har riskkapitalister fått upphandla ett helt akutsjukhus som S:t Görans i Stockholm. Få om ens något annat land har i dag ett så koncentrerat privat ägande inom välfärdssektorn som Sverige. Två jättar, Carema och Attendo, kontrollerar mer än hälften av den privata äldrevården. Tendensen är likartad inom skolan.

De så kallade valfrihets- och privatiseringsreformerna har bidragit till en nedmontering av likvärdigheten, läraryrkets sjunkande status och fritt fall i kunskapsresultat. Studier visar att privat äldreomsorg har tio procent lägre bemanning än offentlig. Vårdskandalerna har avlöst varandra och det finns inga vetenskapliga belägg för att konkurrensutsättning leder till bättre välfärdstjänster eller medborgarnytta.

Privata vinststyrda system förmår inte att rättvist fördela sociala tjänster efter behov. Privatisering av offentlig verksamhet leder till inskränkningar i de anställdas yttrande- och meddelarfrihet. Ideologiska utförsäljningar av gemensam egendom – än så länge mest konsekvent genomförda i Stockholmsområdet – har lett till både försämringar och fördyringar av vård, omsorg och andra offentliga verksamheter.

Detta sker parallellt med att klyftorna ökar snabbare i Sverige än i de flesta andra jämförbara länder. Tillsammans med försämringarna leder detta till en segregerad välfärd med gräddfiler för de rika och välbeställda.

Vi välkomnar när detta skrivs att Kommunal i Stockholms län direkt efter LO-kongressens avslutning i beslutat arrangera en Folklig manifestation mot privatiseringar och nedskärningar, och hoppas på massivt stöd för en stor manifestation för välfärd utan vinst inför Riksdagens öppnande i höst.

Åtta av tio svenskar är enligt en ny opinionsundersökning av Novus motståndare till privata vinster inom vården, och nu krävs en facklig och politisk ryggrad till det växande motståndet. Frågan om ett förbud mot vinster inom skattefinansierad vård, omsorg och skola med mera får inte längre sopas under mattan med uttalanden som att “det inte låter sig göras”.

Välfärdens månglare måste drivas ut ur det gemensamma rummet. Vi måste skapa en trygg vård och skola, där brukarnas behov står i centrum, inte ägarnas och vinsten. Då måste vi också kunna säga att vår gemensamma välfärd ska skötas gemensamt, inte av vinstmaximerande riskkapitalbolag.

Det räcker nu. Skolan och vården ska inte styras av privata vinstintressen. Vår gemensamma välfärd ska skötas gemensamt.

Sanna Tefke, vårdbiträde
Göran Gustavsson, skötare
Bengt Silfverstrand, fd riksdagsledamot
Lennart Nilsson, oppositionsråd och ombudsman
Masood Punjabi, postarbetare
Gunnar Westin, brevbärare
Mehrnosh Shafiee, sjuksköterska
Ennio Casoni, undersköterska
Maria Sundvall, läkare
Afsaneh Vahdat, socialarbetare
Kajsa Ekis Ekman, författare och debattör
Petri Myllykoski, bussförare
Peter Boström, bussförare
Bilbo Göransson, barnskötare
Alex Fuentes, biträdande rektor
Ann-Margreth Livh, oppositionsråd
Jan Olov Carlsson, bilbyggare
Wellington Ikuobase, livsmedelsarbetare
Mario Izquierdo, livsmedelsarbetare
Jannis Konstantis, tunneltågförare
Ann Charlott Altstadt, författare
Göran Greider, chefredaktör och författare
Nima Djohari Taimouri, timvikarie
Jan-Erik Gustafsson, docent KTH
Birgitta Sevefjord, oppositionslandstingsråd
Håkan Blomqvist, historiker
Per Olof Matsson, litteraturvetare
Sven Wollter, skådespelare
Hasse Nilsson, lärare och musiker
Barbara Brädefors, pensionär
Basar Gerecci, högskolestudent
Arne Johansson, chefredaktör