Välfärd utan vinst

Nätverk för en upprustad välfärd värd namnet, mot riskkapitalister och vinster i vår offentliga sektor och för ett stopp mot privatiseringshetsen av våra gemensamma tillgångar.

Vision

En välfärd som utgår efter brukare och personals behov, inte riskkapitalister och allt snävare budgetramar. Under gemensam och demokratisk kontroll.

Beskrivning

ÄLDRE UTSÄTTS FÖR VANVÅRD, barn skadas till följd av dålig uppsyn, patienter på madrasser i korridorer -larmrapporterna avlöser varandra i allt snabbare takt.
Samtidigt ökar sjukskrivningarna, personalen blir färre, patienterna fler, barngrupper större och lönerna ska pressas ner.
Vi hamnar alla i den offentliga sektorn förr eller senare, jobbar där, eller har barn och/eller anhöriga i den. Att den fungerar som den ska är i allas intresse.

VÅR GEMENSAMMA VÄLFÄRD är på väg mot graven, de enda som ler är företagsledare och aktieägare som får miljarder av våra skattepengar rakt ner i privata fickor och ut i skatteparadis.

EFTER DEN SENASTE TIDENS SKANDALER inom äldreomsorgen är frågan hetare än någonsin det är nu hög tid att ta tag i problemet. Fackförbund och politiker kommer i bästa fall med ett uttalande, men vad händer konkret?

Nätverket består för närvarande av flera olika organisationer och personer – anställda i den offentliga sektorn (privat och kommunal), anhöriga, politiska aktivister, eldsjälar och fackliga gräsrötter som är trötta på att vänta på att politiker och fackförbund ska ta sitt ansvar och åtgärda problemen. För att sätta press på dessa vill vi nu dra igång en MASSIV KAMPANJ med en serie manifestationer och offentliga möten och engagera så många som möjligt.

Det är när vi kämpar tillsammans som vi kan skapa förändring!

Nätverket har idag sin bas i Stockholm, privatiseringarnas och privatiseringsskandalernas epicentrum, men vi hoppas på nationell spridning.

Allt är fortfarande i startgroparna och vi välkomnar ALLA som vill att delta, fackföreningar, politiska organisationer, brukarföreningar, föräldragrupper, gräsrotsaktivister, oorganiserade m.fl är varmt välkomna.

Några paroller som nätverket står för är:

x Slut på privatiseringarna!
x återta upphandlad äldreomsorg, handikappomsorg och sjukvård i offentlig regi!
x Låt vård, skola och omsorg kosta! Stopp på neddragningar och vikariestopp i kommun och landsting!
x Höj lönerna i världens viktigaste yrken! Jämställda löner 2012!
x Inga fler riskkapitalister i välfärden! Använd vinsterna till höjd kvalitet istället för direktörsbonusar!
x Ställ de ansvariga till svars! Kommun-, landstings- och stadsdelsledningar både chefer och politiker, måste hållas ansvariga för vanvården! återta verksamheterna under gemensam och demokratisk kontroll eller avgå!
x Vård och omsorg för brukare och personals bästa!
x Rusta upp välfärden, pengarna tillbaka!
x Fackföreningar och etablerade partier som tagit beslut och uttalanden mot detta måste försätta dessa i politisk praktik och agera.

Finns på Facebook
Skriv på namninsamlingen: BUDKAVLE FÖR VÄLFÄRD UTAN VINST