Statsterror i demokratins namn – USA:s drönarkrig

Måndagen den 4 juni ändades Abu Yaha al-Libis liv av en riktad amerikansk drönarattack i Pakistan. Al-Libi räknades som nummer två i al-Qaidas ledarhierarki, och var ytterligare en av många centralfigurer i organisationen som USA likviderade på detta sätt.

Det hela tog sin början för drygt tio år sedan när spaningsbilder visade en lång man utanför en övergiven gerillabas i Afghanistan. USA drog slutsatsen att det var Usama bin-Ladin och attackerade för första gången med ett förarlöst plan (drönare) utrustat med en nålsökande robot. Några dagar senare fick journalister som tagit sig till platsen höra att tre civila afghaner som samlat skrot dödats i attacken.

Under Bushepoken, fram till årsskiftet 2008/09, användes sedan drönare nästan enbart mot mål i Pakistan och på fem år genomfördes 45 attacker. Obamaadministration har därefter eskalerat denna typ av krigföring rejält. I Pakistan har 250 attacker genomförts och dessutom har drönare även satts in i Afghanistan, Jemen, Somalia, Irak och Libyen. I Pakistan beräknas 1900 människor ha dödats i dessa attacker.

USA försvarar det hela med självförsvarsrätten, att man efter 11 september över hela vår jord skulle ha rätt att – i preventivt syfte – angripa förmenta terrorister. Att en enskild stat på det sättet i självförsvarets namn skulle ha en exklusiv rätt att använda våld varhelst det vara månde är självklart en imperialistisk orwellsk version av folkrätten, som ytterst bottnar i nävrättens nakna princip. Åtskilliga är också alla civila – från skrotsamlare till bröllopsföljen eller lekande barn – som fallit offer för denna krigföring.

Med drönarna, som av den amerikanska krigsmakten kallats för ”det mest effektiva vapnet i mänsklighetens historia”, har USA tagit konsten att föra krig till en ny ruggig nivå. Vanligtvis sitter piloterna på flygbaser i USA – på andra sidan jordklotet – och styr drönarna med joysticks mot de utmarkerade målen, fjärran från krigets vardag av död och lidande.

Napoleon sa en gång att man kan använda bajonetter till allt utom att sitta på dem, och frågan är trots allt hur effektiva drönarna är i ett vidare maktsocialt perspektiv. Visst har stora delar av al-Qaidas ledargarnityr i Pakistan utplånats, men samtidigt har inhemska fundamentalistiska grupper i drönarterrorns hägn vuxit sig allt starkare. Vi bör också ha i minne att det var USA självt som en gång i tiden bidrog till att öppna dörren för en radikalisering av islam i Pakistan när man 1977 stödde militärkuppen mot den sekulära reformpolitikern Ali Bhutto.

När Hillary Clinton nyligen var på statsbesök i Sverige tyckte Fredrik Reinfeldt att det dåliga vädret var av mindre vikt mot bakgrund av att relationen mellan Sverige och USA är så god. För oss andra finns det dock ingen annan väg än att framgent intensifiera vårt motstånd gentemot USA:s globala maktanspråk.

Intressant?
I media: DN1, 2,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,