Grekland: Högerns jubel kommer att bli kortvarigt

”Investerare, ta er tid att hurra!”, jublade affärstidningen Forbes dagen efter det grekiska valet. Med hjälp av EU-utpressning vann högern valet och bankerna hoppas nu få den regering de ville ha.

Men även om valet Grekland är över fortsätter krisen och ställer en rad politiska frågor på sin spets, frågor som är lika viktiga i de flesta länder i världen. Det handlar nämligen inte, som massmedia ofta skildrar saken, om lata och oansvariga greker. Det som händer i Grekland är bara toppen på ett krisberg som hotar att kasta ut Europa och därmed hela världen ett i kaos som överträffar det mesta vi sett. De skyldiga är inte Greklands arbetare och fattiga, det är de rika, bankerna och i sista hand ett allt mer parasitärt kapitalistiskt system som drivit fram krisen. Tydligare än på länge står de arbetandes intressen i direkt motsättning till kapitalets.

Det som gör situationen i Grekland särskilt viktig, och som skakat kapitalet, är existensen av Syriza, ett politiskt alternativ med brett stöd som, oavsett alla fel och brister, pekat på att krisen inte behöver lösas på de arbetandes bekostnad, en tanke som varit bannlyst från politikens mittfåra under tre årtionden. En valseger för Syriza i spetsen skulle därför ha blivit en signal till Europas arbetare om att en annan väg ur krisen är möjlig än den som predikas av borgerliga och socialdemokratiska partier.

Högerns jubel kommer att bli kortvarigt. När de ska börja uppfylla löftena till sina uppdragsgivare i EU och den internationella finansmaffian kommer det redan hårt prövade Grekiska folket att utsättas för ännu hårdare nedskärningar och förtryck. Och inget tyder på att detta kommer att ske utan motstånd från landets arbetare och fattiga.

Uppgiften för den grekiska arbetarrörelsen är nu att på alla sätt organisera, ena och stärka detta folkliga motstånd, i parlamentet men framför allt utanför. Det är bara genom en massiv självorganisering som attackerna kan slås tillbaka och grunden läggas för en arbetarregering. Det är också genom en bred självorganisering som en sådan regering kan hålla stånd mot det våldsamma motstånd från det internationella kapitalet, från EU och dess regeringar som den kommer att möta. Och det är bara så de arbetande kan hålla kvar en sådan regering på rätt kurs.

En viktig förutsättning för den grekiska arbetarklassens förmåga att försvara sig är att den känner ett stöd från arbetare och låginkomsttagare i övriga Europa. Det är därför i vårt eget intresse att vi sätter tryck på regeringarna i våra länder att upphöra med sin utpressningspolitik mot Grekland. Den grekiska kampen mot de internationella lånehajarna är en strid mot samma krafter och samma system som driver fram nedskärningar och privatiseringar över hela Europa.

Stoppa utpressningen mot det grekiska folket!

Solidaritet med Greklands arbetare och låginkomsttagare!

Socialistiska Partiets verkställande utskott 190612