Försvara människovärdet – fri invandring

”Sent i går kväll svensk tid meddelade australiska myndigheter att de avbryter sökandet efter överlevande från skeppsbrottet vid Julön. Runt 90 människor saknas fortfarande… De flesta tros ha varit afghanska flyktingar” (Göteborgs-Posten 24/6). Dagligdags möts vi av nyheter av det här tragiska slaget, i en värld där 12 miljoner människor beräknas att vara på flykt och där enbart flyktingars försök att ta sig över Medelhavet under 2011 skördade 2000 människoliv.

”Gränser dödar, gränser exploaterar” – det var temat för det No Border läger som arrangerades i Stockholm i förra veckan med deltagare från en mängd olika länder (se Internationalen 25/12). Syftet med lägret var att sätta fingret på den oerhörda repression och kränkning av människovärdet som den rådande globala migrationspolitiken leder till – med den ideologiska utgångspunkten att människan har rätt att röra sig fritt och bosätta sig varhelst hon vill över hela vår jord.

Öppna gränser och fri invandring; det är ett synsätt och vision som vi socialister till fullo skriver under på. En vanlig invändning mot denna hållning, som också är frekvent representerat på vänsterkanten, är att fri invandring skulle leda till en stor rörelse av billig arbetskraft i riktning mot Sverige, och att det per automatik skulle leda till att hela arbetarkollektivets ställning försvagades. Men om vi blickar runt i Europa ser vi redan idag hur miljoner papperslösa utan några som helst rättigheter exploateras på ett fullständigt hänsynslöst sätt, och i Sverige beräknas antalet papperslösa till 10-50000.
Det är människor som det på grund av deras situation är oerhört svårt att organisera, och om något är exploateringen av detta underproletariat i sin förlängning ett hot mot alla arbetandes rättigheter. Om dessa papperslösa upphörde att vara papperslösa, inte ständigt fruktade att bli utkastade ur landet och tillkämpade sig samma rättigheter som alla oss andra skulle det stärka arbetarklassen i stort.
I en globaliserad värld är det också en illusion att tro att slutna gränser och nationella lösningar kan skydda de arbetandes rättigheter. Tvärtom är mycket mer av fackligt samarbete och social kamp över gränserna en nödvändighet. Kapitalet har i det sammanhanget – med organ som exempelvis EU, Världsbanken och IMF – flera hästlängders försprång.

Vi socialisters klassmässiga utgångspunkt är att alla människor ska ha samma rättigheter oavsett var de är födda – här är icke jude eller grek, svart eller vit. Öppna gränser, fri invandring och lika rättigheter det är vår melodi. En annan värld, en socialistisk värld, kan inte heller bli möjlig om inte denna melodi blir hela mänsklighetens ledmotiv.