Socialistiska Partiet: Vi fördömer massakern i Marikana

Vi fördömer massakern på de strejkande gruvarbetarna vid Lonmin-gruvan i Marikana och uttrycker vår djupt kända solidaritet med gruvarbetarna och deras familjer. Vi instämmer med dem som påpekat att ingen händelse sedan slutet på apartheid tydligare visar hur föga omvälvande Sydafrikas utveckling varit sedan dess. Det rasistiska apartheid-systemet avvecklades, men arbetslösheten och fattigdomen bland den svarta majoriteten har bestått. Samtidigt äger den vita minoriteten, eller rättare sagt den ännu mindre gruppen vita kapitalister, majoriteten av landets tillgångar och stora företag.

En av dem som verkligen illustrerar orsaken till detta faktum heter Cyril Ramaphosa. Via Shanduka Group är han en av Lonmin-gruvans delägare.
Ramaphosa var en gång en stridbar gruvarbetarledare och ANC-ledare i kampen mot apartheid. Denna förkämpe för de exploaterade och diskriminerade mottog Olof Palmepriset 1987 ”för det mod och den klokhet som medlemmarna i Sydafrikas svarta gruvarbetarförbund visat i sin solidariska kamp för människors rätt och värdighet med honom som en ledare”.

Idag är han en av Sydafrikas rikaste män och styrelseledamot i bl a Coca-Cola och Unilever. Från ledare för befrielsekampen till kapitalist och mångmiljonär som inte tvekat att utnyttja sina kontakter inom ANC-eliten för att främja sina egna intressen. Så ser den viktigaste förklaringen till vad som hänt med Sydafrika ut: Det svarta ledarskapets svek.

Bara skapandet av ett nytt ledarskap som förmår att utmana makten och ta vid där ANC:s ledarskap svek kan förändra Sydafrika i grunden.

Socialistiska Partiets
Verkställande Utskott


Lämna ett svar