Skärpt sionistisk terror

– Alltmer palestinsk mark beslagtas
– Våldet från bosättare ökar
– Bojkotten av israeliska varor måste intensifieras

Under de senaste 18 månaderna har de arabiska upproren sopat undan den ena diktaturen efter andra och i skrivande stund rasar hårda strider i Syrien mellan Assaddiktaturens styrkor och rebellerna. I flera andra länder i Mellanöstern fortsätter folkens fredliga kamp för demokrati och sociala rättvisa.

Det palestinska folket lider emellertid, den arabiska våren till trots, fortfarande under den israeliska militärmaktens brutala förtryck. Antalet förstörda palestinska hem ökade dramatiskt under 2011, då 1100 palestinier gjordes hemlösa när de tvångsförflyttades. Många tvingas varje dag passera israeliska militärposteringar på väg till sina arbeten, skolor, sjukhus och för att hälsa på varandra.
Våldet från bosättare ökade också med hela160 procent mellan 2009 och 2011. Beväpnade judiska bosättare, med aktivt stöd av den israeliska armén, vandaliserar dagligen palestinsk egendom och odlingar, förorenar brunnar samt misshandlar människor. För varje dag beslagtas också alltmer palestinsk mark för byggande av illegala bosättningar, vägar och murar. Uppemot 5000 palestinier, däribland 200 barn, sitter i israeliska fängelser för att på olika sätt ha protesterat mot ockupationen.

Även palestinier med israeliskt medborgarskap diskrimineras genom att erbjudas sämre bostäder, kommunal service och skolväsende, vilket utestänger dem från att nå ekonomiskt och politiskt betydelsefulla positioner i samhället.

Israel uppvisar också en alltmer aggressiv sk hållning i Mellanöstern genom att, i egenskap av regionens enda kärnvapenmakt, hota med att anfalla Iran. Skandalöst nog har Sverige och EU hittills valt att belöna Israels krigshot och dess uppenbara kränkningar av palestiniernas rättigheter med att fördjupa det ekonomiska samarbetet.
Solidaritetsrörelsen för Palestina måste därför även i fortsättningen verka för att bojkotten av israeliska varor intensifieras och blir global. Ekonomiska sanktioner visade sig vara en viktig och effektiv del i den internationella kampen mot apartheidregimen i Sydafrika, som slutligen föll 1994 när ANC segrade i det första fria valet. Det är framförallt mot bakgrund av det som Israels vänner i världen nu försöker att mobilisera mot en internationell bojkott.

För att nå varaktig framgång i kampen mot den sionistiska ockupationspolitiken är det också av största vikt att stödet till den palestinska motståndskampen utökas till att omfatta internationella fackliga blockadaktioner, stöd till de israeliska arabernas kamp i Israel och att upproren i Mellanöstern radikaliseras i socialistisk riktning.
Den sionistiska terrorn är den arabiska vårens antites och kan bara slutgiltigt besegras av folklig kamp och internationell solidaritet!