Seger i Venezuela!

Hugo Chavez vann söndagens presidentval i Venezuela. Han erövrade 55,1 procent av rösterna mot 44,2 procent för oppositionens kandidat, Henrique Capriles. Valdeltagandet var med 81 procent rekordhögt. Landets befolkning ansåg det viktigt att lägga sin röst för eller mot en fortsatt ”bolivariansk revolution”.

Den klara segermarginalen på elva procentenheter är en frukt av de sociala reformer – med kraftigt förbättrad välfärd för miljoner fattiga människor – som genomförts de senaste tio åren. Till den tidigare utbyggnaden av fri sjuk- och hälsovård, utbildning på alla nivåer och satsningar för att skapa arbeten har ytterligare tre reformer lagts. ”Grand Misión Vivienda” inleddes för drygt ett år sedan med målsättningen att bygga två miljoner nya hus åt familjer i fattiga bostadsområden. 200 000 av dessa är redan färdiga. ”Mision Amor Mayor” har gett pensioner åt omkring en miljon gamla människor, som tidigare helt stått utanför alla socialförsäkringssystem. Till detta ska läggas en skärpt arbetslagstiftning, med bland annat ökad föräldraledighet, en minskning av tiden för provanställning och ett slut på ”outsourcing”.

Samtidigt är valresultatet en varningsklocka inför framtiden. Chavez fick omkring 700 000 fler röster i år jämfört med valet 2006 – oppositionens kandidat ökade dock sitt röstetal med 2,2 miljoner. Det bottnade i att borgerligheten lyckades mobilisera sin sociala bas av över- och medelklass – och en mindre del av den fattiga befolkningen. Att Capriles fångade upp en del av det missnöje som finns genom att helt lögnaktigt ”lova” att inga sociala reformer skulle rivas upp är en fingervisning om hur populära dessa landvinningar är. Lögnaktigheten kom upp i ljuset när det under valrörelsen avslöjades dokument, som Capriles medarbetare tagit fram, för omedelbara privatiseringar av statliga företag och hårda åtstramningsprogram.

Det sociala missnöjet har sin grund i de reella problem som är en följd av det fortfarande existerande kapitalistiska systemet, den kvarlevande borgerliga statsapparaten och ett bromsande byråkratiskt skikt av funktionärer inom Chavez eget parti,PSUV.
Det som stod på spel i valet var inte bara välfärden för fattiga i Venezuela. Miljoner fattiga människor i andra länder, som direkt gynnats av Venezuelas stöd och solidariska initiativ, skulle även hotats av en seger för borgarklassens kandidat. Ett nederlag för Chavez skulle också ha öppnat möjligheterna för USA – med Obama eller Romney i spetsen – att åter påtvinga folken i Latinamerika sin maktpolitik.

Med söndagens valseger lever revolutionen vidare och öppnar upp för att de arbetande – med sin egen organisering och mobilisering – utvecklar demokratin genom en kraftigt utökad arbetarkontroll på de statliga och privatägda företagen. Dessutom måste hela finansväsendet överföras i samhällets ägo. Därtill är det nödvändigt att den direkta demokratin i de kommuner som börjat organiseras förstärks och att dagens maktbyråkrati ersätts med aktivister som kan, vågar och vill utveckla revolutionen vidare till ett brott med kapitalismen.