Demonstration – RÄDDA VÅRDEN!

Malmö: Demonstration lördagen 20 oktober, samling vid Triangelstationens södra uppgång, vid Tandvårdshögskolan, Rådmansgatan, kl 12.00

 

Trots starka offentliga finanser fortgår en vårdslakt som saknar motstycke i Sveriges historia. För att skära skära ned ytterligare 450 miljoner kronor i SUS redan hårt bantade budget har femklövern lämnat över driften av sjukhuset till ekonomer. Allt färre vårdplatser ska täcka vårdbehovet för en allt större befolkning. Konsekvenserna är längre vårdköer, sämre vårdkvalitet och tragiska dödsfall orsakad av resursbrist.

Kommersialiseringen av vården håller på att omvandla patient-läkar-kontakten till en kund-säljar-kontakt. Det ekonomiska förhållningssätt som pådyvlas vårdpersonal underminerar deras professionalitet då företagets vinst blir viktigare än patientens hälsa. När vårdföretag beslutar var vårdcentraler ska etableras sker detta i välbärgade områden där lättvårdade patienter finns, förorter dräneras på sjukvård trots att vårdbehovet där är som störst.

Den nyliberala vårdpolitikens mest cyniska ansikte utgörs av de vinster som stora riskkapitalbolag som Carema, Attendo och Capio plockar ut. Dessa vinster är folkets skattepengar som av marknadsfundamentalister omdirigeras till skatteparadis.
En djup klyfta finns mellan styrande politiker och befolkningen inom vårdfrågor. Makthavande politiker följer sin egen agenda och tillmötesgår vårdföretag men lyssnar inte på folket.

Sammanslagningen av sjukhusen i Malmö och Lund har genomförts helt utan demokratisk förankring och missnöjet bland personalen är omfattande. Politikerna kör över personalen och försöker maskera nedskärningar genom fusionen.

Lördagen den 20 oktober kräver vi förändring:
NEJ TILL NEDSKÄRNINGAR – NEJ TILL PRIVAT VÅRD – STOPPA SAMMANSLAGNINGEN

 

 

Lämna ett svar