Det måste till ett rött alternativ i svensk politik

Opinionsundersökningar visar att åtta av tio svenskar är mot att privata bolag ska kunna ta ut vinster ur den sociala välfärden. I frågor som bemanningsföretags härjningar på arbetsmarknaden och svensk militär under NATO-flagg i krigets Afghanistan är det också starka opinioner som vill ha till stånd en ändring.
Av riksdagspartierna är det bara ett, Vänsterpartiet, som sticker ut genom att ligga i fas med denna radikalare del av opinionen i dessa väsentliga frågor. Men, ändå, förmår inte partiet att inkassera något växande väljarstöd. Under Jonas Sjöstedts ledning ligger opinionssiffrorna kvar på 5-6 procent, precis som under Lars Ohlys tid.

Inte heller växer det fram alternativ med någon verklig styrka till vänster om Vänsterpartiet. Såväl vi i Socialistiska Partiet som Rättvisepartiet Socialisterna har ännu inte på långt när förmågan att formera någon kraft med betydande nationell styrka. Kommunistiska Partiet sitter fast i sin stalinism – med bland annat stöd till absurda diktaturer som den i Nordkorea och facklig sekterism – och kan aldrig vara en del i utvecklandet av ett alternativ. Den utomparlamentariska organiseringen, och då inte minst kring den livsavgörande klimatfrågan, går kräftgång, trots vissa positiva tecken som protesterna i gotländska Ojnareskogen och den demonstration som Välfärd utan vinst anordnade i samband med riksdagens öppnande.

Tyvärr är det bara att konstatera att i dagens Sverige är det en skriande brist på ett parti/organisation som klarar av att utveckla ett helhetsalternativ till den alltmer skenande kapitalismen:
– Ett parti som är de många människornas naturliga organisatör i vardagen – i fackföreningar, sociala rörelser och bostadsområden.

– Ett parti som löper linan ut i kritiken av det kapitalistiska systemet. Då duger det inte att som dagens Vänsterparti stämma in i den övriga etablissemangskören i talet om nödvändigheten av att ”stärka den svenska industrins konkurrenskraft” eller mumla om att ”riskkapitalister kan vara nyttiga”. Drömmen om socialismen är visionen om ett helt annat samhällssystem, inte någon korrigeringsmekanism inom det rådande systemets ramar.
– Ett parti som i sin praktik kan lägga en brygga mellan det kapitalistiska nuet och den socialistiska framtiden, och genom skapandet av en realistisk och systemöverskridande strategi få den framtiden att kännas trovärdig för den opinion som till stora delar saknar utlopp i de nuvarande partierna. Inte minst handlar det om förmågan att beskriva nödvändigheten av att socialisera bankväsendet.

För att det här partiet ska kunna få någon ordentlig framgång måste det dock till en häftig syresättning i form av ökad kamp i fack- och sociala rörelser – det är i den processen som vi i Socialistiska Partiet vill vara med och bidra med vår kunskap och organiseringserfarenhet.