Lyckat möte om Syrien

Socialistiska Partiet Stockholm och Södersocialisternas Syrienmöte på onsdagskvällen blev mycket lyckat. Lokalen på ABF var sprängfylld med folk, nära nittio personer, stolar och platser tog slut och mötet kunde av brandsäkerhets skäl inte ta in fler. Nadia Driai tvingades frånvara på grund av sjukdom men poeten Faraj Bayrakdar och tolken Hanna Himo, förde fram den syriska revolutionens sak. Några i publiken, bland annat en representant för EAP (!), företrädde synen att det hela var en imperialistisk komplott. Ett par andra varnade för reaktionära salafister och menade att Syriens minoriteter var hotade. Faraj Bayrakdar menade att det visst förekom både utländska (han uppskattade dem till 300) och inhemska salafister i striderna Syrien men underströk att den överväldigande majoriteten av de upproriska styrkorna kämpade för demokrati. Och att det ju framförallt är regimen som utnyttjar sekteristiskt våld och reaktionära islamistiska grupper knutna till Iran. Visst försöker internationella intressen från olika håll utnyttja striderna, inte minst Iran och Ryssland, men det syriska folket kämpar för sin egen frigörelse. Han trodde inte på någon militär västintervention till förmån för revolutionen, snarare hoppas ledande grupper i USA, Israel och på andra håll att Syrien försvagas.

Faray Bayrakdar, som tillbringaded fjorton år i Assadregimens fängelser, varav elva månader under svår tortyr, för sitt medlemskap i Kommunistiska Arbetarpartiet där han satt i ledningen, fick asyl i Sverige som Fristadsförfattare 2005-06 då han samlade sina fängelsedikter i ”Brev från isoleringscell 13”. Och han avslutade mötet med att läsa en av sina vackra och hoppfulla dikter.

Socialisternas insamlingsbössor till de syriska lokala koordinationskommitteernas, LCC, barnverksamhet fylldes med 2512 kr. Flera exemplar av Faraj Bayrakdars bok ”Språkets och tystnadens otaliga svek”, såldes och Internationalen spreds till de närvarande. ”Det bästa möte jag varit på om Syrien”, som en av deltagarna uttryckte det.

Här kan du läsa ett längre reportage om mötet: Syrien: Tjugo månader av död

 

Lämna ett svar