Planka på sommarlägret

Sandra Lindqvist från planka.nu 7-11 augusti inträffar återigen Socialistiska Partiets sommarläger i Halland. Dit kommer många för att njuta av sommar och politiska diskussioner. Sandra Lindqvist från planka.nu är en av talarna på lägret.

Vad ska du prata om på sommarlägret?
– Jag ska prata om Planka och vår verksamhet och om hur man kan påverka politiken när det kommer till kollektivtrafik, även på landet. Jag kommer också prata om trafikmaktordningen och hur samhället är utformat utifrån bilen och inte utifrån människans behov.
Vad är trafikmaktordningen?
– Likt könsmaktsordningen finns det en hierarki i samhället där vissa premieras. Om samhället är en triangel är bilen högst upp och värdesätts mest. Längst ned i hierarkin finns fotgängaren – den som använder sig av kollektiva lösningar.
– Samhället är uppbyggt efter den ordningen – trafikmaktordningen – och är en produkt av tankesättet att vi ska transportera oss i små plåtburkar gjorda för en person i stället för att resa tillsammans. Bilen säljs in med argumentet att den ger frihet, men den ger oss inte mer frihet.

Hur hänger kampen för en avgiftsfri kollektivtrafik ihop med andra strider i samhället?
– Främst handlar det om centrum och periferi. Vem är viktig och vems behov går före, vem som är den andre. Rika människor i innerstaden kanske inte tycker att 800 kr i månaden är så mycket pengar för ett åkkort, men för andra, speciellt människor som bor i förorterna, kan det vara en gigantisk kostnad. Människor i periferin är helt beroende av kollektivtrafik för att ta sig till jobb, livsnödvändiga samhällsfunktioner och vänner. Det är en klassfråga.
– Sedan kan man också se att kampen för en avgiftsfri kollektivtrafik också är en feministisk fråga. En majoritet av de som åker kollektivt är kvinnor, inte bara för att de tänker på miljön, utan också för att kvinnor i regel har mindre lön än män och arbetar i större utsträckning inom låglöneyrken. De har inte råd att ha en bil.
– Till syvende och sist handlar kampen för avgiftsfri kollektivtrafik om jämlikhet i samhället eftersom nästan alla någon gång åker kollektivt.

Vill du åka på sommarlägret? Läs mer här: Socialistiskt sommarläger i Halland
Tidigare: Sommarläger 2013: Andreas Malm om hur revolution och klimat korsar varandra