Ekologisk marxism på sommarlägret

Rikard Warlenius7-11 augusti inträffar återigen Socialistiska Partiets sommarläger i Halland. Dit kommer många för att njuta av sommar och politiska diskussioner. Rikard Warlenius, klimataktivist och ekosocialist och doktorand i humanekologi, är en av de som ska föreläsa.

Vad ska du tala om på sommarlägret?
– Jag ska prata om ekologisk marxism. Marx har dåligt rykte i miljörörelsen, en vanlig åsikt är att han bara såg till ”produktivkrafternas utveckling” utan att reflektera över ekologiska konsekvenser. Men det ryktet är åtminstone delvis oförtjänt. Marx skrev bland annat att ”all rikedoms källor är jorden och arbetaren”, och för många tidiga marxister var utarmningen av jorden och andra miljökonsekvenser en levande del av kritiken mot kapitalismen.

Men den bilden känner man inte igen från marxismens och socialismens historia?
– Nej, miljöfrågan retuscherades bort ur arvet när den stalinistiska betongsocialismen började byggas i Sovjet, och inte stod den särskilt mycket högre i kurs för de socialdemokratiska partierna i väst. Men i takt med att miljörörelsen växte sig starkare började olika författare läsa om klassikerna och fundera över förhållandet mellan marxism och ekologi.
– Jag tänkte bland annat berätta om fyra debatter som har varit viktiga för ekomarxismens utveckling, och som jag tror är bra att känna till för alla som funderar över teorier som länkar samman det röda och det gröna.

Programmet på sommarlägret
Vill du åka på lägret? Anmäl dig då på 
Epost: lager@socialistiskapartiet.se eller telefon: 0700 193081
Facebook: Socialistiskt sommarläger i Halland