Socialister i kamp för välfärden

välfärd flygblad tryck”För en framtid att tro på och inte våndas över”, så kan Socialistiska Partiets kampanj för välfärden summeras. Nu går socialisterna ut för att understödja de rörelser som försvarar välfärden och visa på sina lösningar för ett Sverige där livet inte ska gå ut på att arbeta, och där våra gemensamma resurser används för att förbättra för oss alla, och inte ges till de som redan lever i överflöd.

Här följer ett utdrag från kampanjbladet. Hela bladet läser du genom att klicka på bilden till höger.

”Nedskärningar och privatiseringar är den stora berättelsen om Sverige sedan början av 80-talet. Som andel av BNP har den offentliga sektorn (all verksamhet som vi äger och styr över tillsammans genom riksdag och regering, kommuner och landsting) årligen blivit tilldelad mindre. Med ett minskat investeringsunderlag är det inte konstigt att välfärden på sikt får problem. Visst känner du igen det? Större barngrupper. Färre lärare. Färre vårdplatser i sjukvården. Färre plogtåg för att klara tågtrafiken under vinterhalvåret. Höga sjukskrivningstal. Stramare villkor och strängare prioriteringar för att bli beviljad försörjningsstöd i svåra tider. Utförsäljningar av allt vi trodde var heligt till en spottstyver.

När våra folkvalda politiker bestämmer att det gemensamma ska tillägnas mindre pengar varje år, blir de som i störst utsträckning behöver välfärdssystemen i dagsläget misstänkliggjorda och utsatta för rigorösa kontroller. Den enskilde bidragsfuskaren pekas ut som den stora boven trots att svindlerierna bland företagen årligen omsätter långt större summor. Ändå sänks bolagsskatterna. Ändå fortsätter utförsäljningarna.vårdplatser i sjukvården. Färre plogtåg för att klara tågtrafiken under vinterhalvåret. Höga sjukskrivningstal. Stramare villkor och strängare prioriteringar för att bli beviljad försörjningsstöd i svåra tider. Utförsäljningar av allt vi trodde var heligt till en spottstyver.

Kort och gott stavas förklaringen ”Kapitalism”. Ja, det är det ord vi socialister älskar att tjata om. Sanningen är att kapitalismen (en modell för organisering av arbete och produktion) medför två grundläggande villkor för vårt samhälle och vår demokratiska förmåga att slå vakt om alla människors lika värde: konkurrens och vinstjakt. Och kapitalismens förespråkare är, av naturliga skäl, en mycket köpstark grupp.

Klicka för större bild

Det har inte alltid varit såhär och kommer inte alltid att vara så här. Men utvecklingen villkoras till viss del av hur många som orkar kämpa för ett alternativ. På senare tid har vi kunnat se en härlig uppryckning bland många löntagargrupper som sjuksköterskor och lärare. Kvar finns att bygga nätverk inom den privata sektorn och bland de utan universitetsexamen. Det måste till, för det har blivit allt mer uppenbart att kriget mot välfärden är här för att stanna, och de med enorma rikedomar kommer fortsätta sko sig på vårt arbete.”