En ”krigspristagare” kommer till Sverige

– USA ser fortfarande Latinamerika som sin egen bakgård
– USA ger sig själv rätten att med drönare bomba över hela vår jord
– Bradley Manning bör tilldelas Nobels fredspris

”Den för Sverige, Europa och USA centrala frågan rör emellertid möjligheterna att åstadkomma ett frihandelsavtal” (Göteborgs-Posten 11/8). Göteborgs-Postens ledarsida illustrerar väl det etablissemangsmedia ser som mest väsentligt i samband med Barack Obamas kommande statsbesök i Sverige 4-5 september. Affärer sätts i centrum för pengar luktar som bekant inte i denna elitvärld. Sedan ses det inte som fel om Fredrik Reinfeldt lite försynt kritiserar att det fortfarande, tolv år efter 11 september, sitter 166 fångar bakom galler på Guantanamo utan någon formell anklagelseakt, rättegång och dom. Reinfeldt bör också enligt dessa media ta upp att Sverige känner obehag över den massiva övervakning som USA håller på med över hela vår jord och som Edward Snowden i detalj framvisat. Men frågan är om statsministern överhuvudtaget kommer att ta upp dessa spörsmål för när Hillary Clinton i maj förra året var på Sverigebesök spelade ju inte ens enligt Reinfeldt det dåliga vädret någon roll mot bakgrund av att relationen mellan Sverige och USA är så god.
Två centrala spörsmål kommer också Reinfeldt med största säkerhet att undvika:

– Att USA fortsätter att definiera Latinamerika som sin egen bakgård där man ger sig själv rätt att efter eget godtycke på olika sätt gripa in och destabilisera för USA misshagliga regimer, och då framförallt vänsterregimerna i Venezuela och Bolivia. År 2009 drog sig inte heller USA ens för att stödja en militärkupp i Honduras, mot den folkvalde presidenten Zelaya, Zelaya som hämtades mitt i natten och i pyjamas fördes till USA:s militärbas i landet.

– Att USA utifrån åberopande av självförsvarsrätten med obemannade flygplan (drönare) ger sig friheten att i preventivt syfte attackera förmenta terrorister över hela vår jord, och idag främst i Jemen och Pakistan. Att en enskild stat på det sättet i självförsvarets namn skulle ha en exklusiv rätt att använda våld varhelst det vara månde är självklart en imperialistisk orwellsk version av folkrätten, som ytterst bottnar i nävrättens nakna princip. Åtskilliga är också alla civila – från skrotsamlare till bröllopsföljen eller lekande barn – som fallit offer för denna krigföring.

När Barack Obama 2009 tilldelades Nobels fredspris – mitt under det brinnande Afghanistankriget – omskapade Nobelkommittén denna utmärkelse till ett krigspris, precis som när Henry Kissinger 1973 rönte samma upphöjelse.
Vi som vägrar att acceptera USA:s självpåtagna världspolisroll bör i samband med Obamas statsbesök 4-5 september höja våra röster. Vi bör också höja våra röster för att en värdig amerikan i år ska tilldelas Nobels fredspris, Bradley Manning, den store hjälten med sina avslöjanden om amerikanska krigsbrott.

Veckotidningen Internationalens ledare nr 33 2013