Socialistiskt forum i Umeå!

Den som har vägarna förbi Umeå på lördag bör se till att inte gå miste om Socialistiskt forum i Folkets hus! Förutom ett omfattande och imponerande program kommer både medlemmar från Socialistiska Partiet och medarbetare på veckotidningen Internationalens redaktion att delta på några av punkterna.

Nils Lindholm, socialistisktforumumeåsjuksköterska och medlem i Socialistiska Partiet är paneldeltagare på Välfärdskampanjens punkt ” Att montera ner en välfärdsstat – hur är det möjligt?”

Från programmet: ”Under mer än 20 års tid har den behovsstyrda, generella välfärdspolitiken gradvis nedmonterats och ersatts av en vinstdriven, marknadsstyrd ”välfärd” Skattesänkningar prioriteras och underminerar den solidariska och demokratiskt styrda välfärden.

Hur kan detta förstås utifrån ett demokratiperspektiv? Vad får denna politik för konsekvenser och hur kan vi göra motstånd?”

Emma Lundström från Veckotidningen Internationalen deltar i paneldiskussionen ”Socialistisk media – Vänstern och det förändrade medielandskapet”

”I ett mediaklimat som i allt större omfattning styrs av kommersiella hänsyn och en nyliberal agenda, och redaktionella nedskärningar och nedläggningar för tillfället riskerar att skapa en situation där temporära anställningar blir alltmer vanliga på bekostnad av fasta, mer trygga tjänster, känns behovet av en kritisk journalistisk blick som försöker positionera sig utanför detta skeende nödvändig.

Diskussioner om behovet av en socialistisk mediabevakning har funnits under lång tid, och pågår än idag (ETC har nyligen presenterat ett sådant initiativ) – men frågorna är emellertid många: finns det idag ett ekonomiskt utrymme för en vänsterpress? Hur, om ett sådant nyhetsforum etableras, undvika att bli en del av den övergripande ekonomiska ordningen? Dessa är några av de teman som denna diskussion kommer att röra sig kring. ”

På forumets sista punkt ”Kulturutövare i kulturens huvudstad, av vem för vem?” försöker en panel med bland andra vår partimedlem Jan-Olov Carlsson från Bokcafé pilgatan svara på frågan hur kulturen i Umeå skall spegla människor och inte ekonomisk tillväxt.

”Kultur används som motor för ekonomisk tillväxt, idag är det inte bara så kallad ’finkultur’ som är intressant för politiker och platsmarknadsförare. Även kultur som brukar kallas för ’alternativ’ har numera ett värde i arbetet att marknadsföra staden som ’ung’ och ’modern’. Samtidigt som idéer om ekonomisk tillväxt får mer inflytande för vilken kultur som skapas, så skapar denna tillväxtfokus en ny topografi i staden. Kulturväven blir en fantastisk byggnad som ska samla Umeås kultur under ett tak, men gör också att många viktiga kulturscener måste flyttas. Frågan är förstås hur detta kommer att påverka hur kultur skapas och säljs och i vilken mån detta påverkar Umeås kultur, dess konsumenter och dess utövare?”

Besök Socialistiskt forums hemsida för att ta en titt på resten av programmet!