SP: Gemensam front behövs i den antifascistiska kampen!

I skuggan av SÄPO:s lansering av begreppet ”våldsbejakande extremism”, som ett avpolitiserat paraplybegrepp över alla riktningar – politiska eller religiösa – som i någon bemärkelse bejakar våldsutövning, har den nazistiska rörelsen återigen visat att den har en unik ställning genom sitt bruk av urskiljningslöst gatuvåld.

Denna gång var målet en bred, fredlig antifascistisk demonstration där allt från små barn till pensionärer deltog för att markera sitt ställningstagande mot den senaste tidens rasistiska klotter i stadsdelen Kärrtorp i Stockholm. Istället för att få bilda opinion under trygga former utsattes de för ett regn av glasflaskor från fascistiska våldsverkare.

De trettio nazisterna tvingades så småningom retirera tack vare en spontan kraftsamling från demonstranternas sida. Polisen visade dessvärre ännu en gång att deras ledning fullständigt underskattar den högerextrema rörelsen. Det lilla antalet poliser på plats saknade helt resurser att skydda den demokratiska demonstrationen. Dessutom pekar flera avslöjanden nu mot att den nazistiska aktionen var förutsedd, men att polisen negligerat eller underlåtit sig att handla på uppgifterna. Trots att samma nazistiska organisation upprepade gånger angripit demokratiaktivister på allmän plats, exempelvis i Umeå i september, har polisen valt att lägga sina resurser på razzior och gripanden av så kallade ”vänsterextremister”. Till och med Vänsterpartiet uteslöt en ledande medlem för att denne inte uttryckte tillräcklig beröringsskräck med denna ”extremvänster”.

I Kärrtorp slogs nazisterna tillbaka, inte av polisen utan av antirasisternas sammanhållning. Det är en lärdom för oss alla: När inte statsapparaten förmår upprätthålla de demokratiska fri- och rättigheterna är det uppenbart att vi måste organisera vårt eget beskydd. Styrkan finns i vår solidaritet och vårt ömsesidiga förtroende. Hela vänstern och arbetarrörelsen måste bilda en gemensam front mot nazisternas och rasisternas angrepp. Ingen ska behöva vara rädd för nazistiska våldsangrepp. Tillsammans är vi tusenfalt starkare än nazistiska våldssekter.

Socialistiska Partiet
17 december 2013