SP: Solidaritet med den syriska demokratirörelsen!

Den syriska demokratirörelsen kämpar för livet. Assadregimens militäroffensiv med stöd av libanesiska, iranska och irakiska styrkor har de senaste veckorna vunnit blodiga framgångar. Samtidigt erövrar al Qaidastyrkor och andra jihadister mark i framförallt norra Syrien, som i Aleppo och Raqqa där demokratiaktivister förföljs och undertrycks. Den så kallade Islamistfrontens stormning av Fria Syriska Armens bas vid turkiska gränsen blixtbelyser den alarmerande utvecklingen. Den demokratiska revolutionens förkämpar attackeras från alla håll medan flyktingmiljonernas nöd växer.

 

Samtidigt pågår stormaktsspelet inför Geneveförhandlingarna i januari. Assadregimens gasattack mot den egna befolkningen belönades i praktiken med ett andrum för diktaturen genom USAs och Rysslands stöd för att säkra lagren av stridsgas. USAs stopp för stöd till Fria Syriska Armen med hänvisning till islamisthotet stärker ytterligare de jihadister som backas upp av gulfstaterna.

Så ställs den syriska demokratirörelsens kämpar alltmer ensamma inför diktaturens och jihadisternas terror.

 

För världens arbetar- och vänsterkrafter är det en solidarisk plikt att stödja de syriska revolutionärer och aktivister som nu förtvivlat kämpar vidare för demokrati, humanitet och människors lika rättigheter mot skrämmande odds.

Våra regeringar måste avkrävas massivt stöd till den syriska demokratirörelsen och humanitär hjälp till vår tids största flyktingkatastrof.

 

Livlinor måste upprättas med den demokratiska revolutionens grupper och aktivister. Deras röster måste stöttas för att tränga igenom mediafloden som idag reducerar alternativen till diktaturen eller gudsstater. Socialister i vår del av världen måste ta initiativ till politiskt utbyte, materiell hjälp och ren mänsklig kontakt med aktivister, rörelser, kommittéer och andra uttryck för det syriska demokratiska civilsamhället.

Det gäller inte minst i förhållande till de syriska flyktingströmmarna där många som stod upp mot diktaturen nu befinner sig. De syriska flyktingarna ska välkomnas av en arbetarrörelse och vänster som står på deras sida mot alla reaktionära krafter.

Det är i den yttersta nödens stund vår solidaritet och vänskap prövas. För den syriska demokratiska revolutionen är den stunden sedan länge här.

 

Vi i Socialistiska Partiet har aldrig tvekat med vem vi solidariserar oss. Tillsammans med syriska aktivister både i Sverige och i Syrien har vi från första stund deltagit i det arbete som så få andra socialistiska strömningar varit en del av. Med insamlingen ”Syriens barn” har vi på gator och torg samlat in 10 000-tals kronor för att hjälpa de som drabbas värst av Assads bomber. Vi har deltagit i byggandet av solidaritetsorganisationen ”Föreningen Syrien Sverige”, utgivningen och spridningen av tidningen ”Syrienbulletinen” och hållit åtskilliga offentliga möten runt om i landet för att låta syriska revolutionärer berätta om sin kamp och diskutera vad som händer och bör göras i Syrien.

 

Socialistiska Partiet uppmanar svensk arbetarrörelse och alla vänsterkrafter att tillsammans med oss upprätta en aktiv solidaritet med de syriska demokratiaktivister och rörelser som idag kämpar för oss alla.

Socialistiska Partiet
Partistyrelsen
14 december 2013